Thái Nguyên: Cần làm rõ việc thu, chi tiền công đức của ban quản lý đền Đá ThiênTranh chấp chưa được giải quyết để xác định chủ quyền ngôi Đền. Là một bên đứng ra tranh chấp với người dân. Nhưng UBND thị trấn Trại Cau tự ra quyết định thành lập Ban quản lý Đền Đá Thiên để thu tiền công đức.

Quyết định thành lập trái quy định pháp luật, buộc phải thu hồi hủy bỏ. Hệ lụy của quyết định sai trái này đã đưa Ban quản lý Đền Đá Thiên vào vi phạm? Ban quản lý Đền là một bộ phận chuyên môn của chính quyền thị trấn?

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, có hiệu lực năm 2018 quy định tại khoản 3 Điều 11 “Ủy Ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp Tổ chức để cộng đồng dân cư bầu, cử người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý. Căn cứ kết quả bầu, cử và các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này, Ủy Ban nhân dân cấp xã có văn bản công nhận người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu, cử”.

Thái Nguyên: Cần làm rõ việc thu, chi tiền công đức của ban quản lý đền Đá Thiên

  Cần làm rõ việc thu, chi tiền công đức của ban quản lý đền Đá Thiên

Luật quy định chặt chẽ và rõ ràng như vậy, nhưng UBND thị trấn Trại Cau vẫn “bất chấp” không phối hợp với Mặt trận Tổ quốc họp dân nơi có cơ sở tín ngưỡng này để bầu, cử ra Ban quản lý mà tự quyết định thành lập ra Ban quản lý Đền Đá Thiên gồm 08 thành viên. Đưa ông Đỗ Khắc Thân người ở địa phương khác vào làm Phó Ban quản lý Đền. Ông Chủ tịch UBND Vũ Đăng Khoa tự ký bầu mình làm trưởng Ban quản lý Đền bằng quyết định thành lập số 303/QĐ-UBND ngày 21/12/2018.

Đi liền với quyết định này UBND thị trấn Trại Cau đã ra quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cho Ban quản lý. Điều đặc biệt là trong 5 chương 13 điều của Ban quy chế, UBND thị trấn Trại Cau với cách diễn giải “nhầm lẫn” của mình coi Ban quản lý Đền này là một cơ quan Chuyên môn Trực thuộc UBND. Điều 3 “Ban quản lý Đền Đá Thiên chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của UBND thị trấn Trại Cau, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, di sản văn hóa của Phòng nội vụ, Phòng văn hóa Thông tin huyện, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tài chính thị trấn trong lĩnh vực tài chính kế toán”…

Thái Nguyên: Cần làm rõ việc thu, chi tiền công đức của ban quản lý đền Đá Thiên

   Việc “nhầm lẫn” còn ở chỗ biến cơ sở tín ngưỡng Đá Thiên thành “di tích”. Căn cứ nào cấp xã ở đây cho rằng cơ sở tín ngưỡng Đá Thiên là di tích để biến tướng Ban quản lý Đền Đá Thiên thành một cơ quan chuyên môn của chính quyền thị trấn?

Thu tiền công đức đúng hay sai?

   Quyết định thành lập Ban quản lý Đền Đá Thiên đã được UBND thị trấn Trại Cau chuẩn bị khá chu đáo cho công tác triển khai thực hiện. Để chuẩn bị cho lễ ra mắt Ban quản lý UBND thị trấn đã cho in phiếu ghi nhận công đức cho khách thập phương. Dự kiến đến cúng lễ đông nên UBND thị trấn đã chuẩn bị hàng ngàn tờ với màu sắc bắt mắt đóng dấu UBND trước để khách không phải chờ đợi, két sắt kích thước lớn được chuẩn bị an toàn, bàn ghi công đức được gắn bảng hiệu Ủy Ban nhân dân thị trấn Trại Cau, các thành viên Ban quản lý Đền được phát quần áo đồng phục đều có biển hiệu (Phó Ban Hoàng Thị Lý không được phát). Ngày 03/01/2019, Ban quản lý Đền Đá Thiên theo quyết định 303 của UBND thị trấn Trại Cau ra mắt hoành tráng. Ngay sau đó Ban quản lý Đền Đá Thiên tổ chức triển khai thu tiền công đức.

Thái Nguyên: Cần làm rõ việc thu, chi tiền công đức của ban quản lý đền Đá Thiên

   Khi có quyết định thành lập Ban quản lý Đền Đá Thiên, bà Hoàng Thị Lý thủ nhang của Đền từ mấy chục năm qua đã có đơn khởi kiện UBND thị trấn Trại Cau ra Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ. Sau hai phiên đối thoại, UBND thị trấn Trại Cau đã phải thu hồi hủy bỏ quyết định trái pháp luật này. Quy định đã hủy, Ban quản lý Đền không còn nhưng hậu quả của hành vi trái pháp luật này đã gây ra đó là việc thu tiền công đức của khách thập phương của Ban quản lý Đền phải được xác định cụ thể: là bao nhiêu, ai quản lý, chi tiêu như thế nào…? Nên chăng pháp luật cần sớm vào cuộc để xác minh xử lý, lấy lại niềm tin của nhân dân.

 Cần xem xét xử lý

   Theo hồ sơ liên quan đến Ban quản lý Đền Đá Thiên (quyết định thành lập, quyết định Ban hành quy chế, quy chế hoạt động…), UBND thị trấn Trại Cau tự quyết định thành lập Ban quản lý Đền Đá Thiên coi Ban quản lý này là một cơ quan chuyên môn, hoạt động có thu tiền nhưng không đưa vào ngân sách nhà nước. Được sử dụng con dấu của chính quyền nhà nước vào việc giao dịch và thu tiền công đức là trái với quy định pháp luật về chức năng quản lý của chính quyền?

   Mặc dù Ban quản lý Đền Đá Thiên theo quyết định 303 của UBND thị trấn Trại Cau theo danh nghĩa đã bị hủy bỏ. Nhưng họ vẫn đang là “nòng cốt” của Ban quản lý mới vẫn do ông Vũ Đăng Khoa và ông Đã Khắc Thân làm Trưởng, Phó Ban quản lý. Vẫn tiếp tục chỉ một việc thuê lán đặt hòm thu tiền công đức của khách thập phương cung tiến cho Đền. Trong khi Đền Đá Thiên vẫn chưa xác định được ai là người xây dựng?

   Ngày 18/03/2020, UBND huyện Đồng Hỷ công bố quyết định thanh tra toàn diện Đền Đá Thiên. Mong rằng những vi phạm này sẽ được đoàn Thanh tra kết luận khách quan để sự việc sớm được giải quyết một cách hợp lý, hợp tình.

Nhóm PV

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất