Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang, tỉnh Vĩnh LongBộ VHTTDL đã có văn bản số 4424/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1.

Di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang/vinhlongtourist.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang (xã Tân An, huyện Mang Thít) với nội dung: Nâng cấp, mở rộng Đông lang.

Bộ VHTTDL cũng lưu ý: Cần rà soát thiết kế Đông lang (quy mô mặt bằng, chiều cao công trình, hình thức kiến trúc mặt đứng, sử dụng vật liệu, chi tiết trang trí, màu sắc…) đảm bảo tương đồng với Tây lang và hài hòa với tổng thể kiến trúc Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Thanh Thủy/toquoc.vn