Thanh Hóa: Đất ở “bỗng dưng” thành đất nông nghiệp?Vừa qua, Ban Biên tập Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của một số hộ gia đình như ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đại và bà Nguyễn Thị Mạnh (thường trú tại khu phố Thanh Thái, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc hỗ trợ đền bù đất chưa thỏa đáng…

Mảnh đất của 3 hộ dân sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Mảnh đất của 3 hộ dân sau khi UBND Tp. Sầm Sơn giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Được biết, vào ngày 09/3/2017 UBND thị xã Sầm Sơn (nay là UBND Tp. Sầm Sơn) ra quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân để thực hiện dự án Khu tái định cư thôn Thanh Thái. Quyết định nêu rõ phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân tại xã Quảng Cư (nay là UBND phường Quảng Cư) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, cụ thể: Tổng diện tích đất bồi thường là 2507,2m2 bao gồm 11 hộ gia đình và cá nhân có liên quan. Với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 701.812.000 đồng (Bảy trăm linh một triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng). Giá trị thực tế chi trả bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng sẽ được xác định trên cơ sở số liệu kiểm kê thực tế và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đơn thư phản ánh từ các hộ dân, thì nguồn gốc đất của họ đang sử dụng là đất ở của ông cha để lại và được sử dụng từ trước năm 1980, đến năm 2003 đã xây dựng nhà ở ổn định, không có tranh chấp.

Đất ở của các hộ dân nêu trên đã cấp từ năm 1991 - 1992, trong đó gia đình ông Nguyễn Văn Dũng có diện tích đất 1.050m2 (450,9m2 là đất ONT) tại thửa đất số 601, bản đồ số 23, ông Nguyễn Văn Đại 300.2m2 đất ONT thửa đất số 600, bản đồ số 23,  bà Nguyễn Thị Mạnh 300.9m2, đất ONT thửa đất số 599, bản đồ số 23, đất ở của 3 hộ đã được UBND xã Quảng Cư hoàn tất thể hiện trên bản đồ đo đạc năm 2010.

Đến ngày 09/03/2017 UBND Tp. Sầm Sơn có quyết định thu hồi đất của 3 hộ dân trên, trong khi đó UBND Tp. Sầm Sơn đã chia ô, kẻ thửa, bán đất cho các hộ khác trên mảnh đất của 3 hộ dân trên từ tháng 4 năm 2016…

Trong biên bản làm việc 15/9/2016, đã khẳng định: Trên đất của hộ gia đình ông dũng đã có nhà ở ổn định đề nghi UBND xã Quảng Cư lấy ý kiến khu dân cư xét thời điểm hình thành nhà ở, đất ở của gia đình ông Dũng làm cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tại Phiếu thu số 65/5 ngày 25/5/1991, của UBND xã Quảng Cư đã thu số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng) đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, lý do thu tiền lệ phí cấp đất ở (thửa 45, tờ bản đồ số 1) có chữ ký xác nhận của Chủ tịch và kế toán UBND xã Quảng Cư. Bà Nguyễn Thị Mạnh có Phiếu thu số 18/10 ngày 20/10/1991, số tiền thu 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng) lý do thu tiền lệ phí cấp đất ở 300,0m2 (Thửa 45, tờ bản đồ 01) có chữ ký ghi tên Tùng ghi dưới mục (KT kế toán). Phiếu thu số 90/8 đứng tên ông Nguyễn … Đại, đề ngày 08/8/1992, số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) lý do thu nợ tiền lệ phí đất ở, có các chữ ký nhưng không ghi rõ họ tên.

Thanh Hóa: Đất ở “bỗng dưng” thành đất nông nghiệp?

Phiếu thu số 65/5 ngày 25/5/1991 của UBND xã Quảng Cư đã thu 250.000 nghìn đồng của ông Nguyễn Văn Dũng.

Theo kết luận kiểm tra số 139/BC-DXM, ngày 04/10/2016 về việc xác minh giao đất không đúng thẩm quyền trong dự án khu dân cư, tái đinh cư thôn Thanh Thái, xã Quảng Cư. Tại biên bản làm việc ngày 15/9/2016 giữa Đoàn xác minh với Đảng ủy, UBND xã Quảng Cư với nội dung: Ông Trần Trí Ba, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Cư cho rằng Phiếu thu tiền trên là do bản thân mình ký. Còn ông Nguyễn Hữu Thiệu, nguyên Kế toán ngân sách xã Quảng Cư khẳng định chữ ký trên Phiếu thu, dưới mục kế toán đúng là chữ ký của mình. Tại kết luận nêu rõ, sau khi xem xét hồ sơ kết qua kiểm tra, xác minh và kết quả giám định của Công an tỉnh Thanh Hóa, trường hợp Phiếu thu của ông Dũng không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ theo điều 11, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Qua buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quảng Cư và kết quả kiểm tra thực địa cho thấy trên đất của hộ gia đình ông Dũng đã có nhà ở ổn định. Vì vậy, đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khu dân cư, tái định cư thôn Thanh Thái phối hợp với UBND xã Quảng Cư tổ chức xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông Dũng theo đúng quy định của pháp luật.

Để làm rõ thông tin đơn thư phản ánh ngày 4/6/2020 nhóm PV có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường UBND Tp. Sầm Sơn cho biết: “Về nội dung trong đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng là không có cơ sở, UBND Tp. Sầm Sơn đã thực hiện các công tác kiểm kê, lập phương án, công khai phương án, niêm yết trình quỹ thu hồi giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định và trình tự pháp luật, nếu gia đình không hài lòng thì có thể khiếu nại lên cấp trên có thẩm quyền cao nhất”. Ngoài ra ông Hiếu còn khẳng định toàn bộ khu đất của các hộ gia đình nêu trên chưa có ai xây dựng trên đó, thế nhưng theo như thông tin người dân cung cấp hiện tại trên mảnh đất đó đã có một số hộ gia đình đã xây dựng nhà ở kiên cố trên một phần đất và đang sinh sống.

Thanh Hóa: Đất ở “bỗng dưng” thành đất nông nghiệp?

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường UBND Tp. Sầm Sơn trả lời báo chí.

Vậy số tiền người dân nộp để xin sử dụng đất trong thời điểm đó đi về đâu, trách nhiệm của chính quyền sở tại như thế nào? Tại sao không cấp sổ cho họ, sự việc đã diễn ra suốt gần 30 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đất các hộ dân đang ở ổn định và không có tranh chấp vậy tại sao lại đền bù theo giá đất nông nghiệp, trong khi đó người dân đã đóng phí sử sụng đất gần 30 năm qua.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV