Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật)Ngày 29/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Đề án Gương sáng Pháp luật).
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật) ảnh 1

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban; ông Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên; ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thành viên; bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thành viên.

Ban Chỉ đạo căn cứ nội dung Đề án để chỉ đạo Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác bình chọn Gương sáng Pháp luật; chỉ đạo tổ chức lễ trao danh hiệu cho các cá nhân được bình chọn là Gương sáng Pháp luật nhân sự kiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

 


Bài liên quan