Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắtUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hà Đông thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hà Đông quyết định cho phép khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông được thực hiện cách ly tập trung cho chuyên gia để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại khu DEPOT trực thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khu DEPOT và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly; Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Giao Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện đúng hướng dẫn cửa Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất