Thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý công trình sai phạm 8B Lê Trực(SaoPhapLuat)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý công trình sai phạm 8B Lê Trực

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường xung quanh tòa nhà 8B Lê Trực, phục vụ công tác tháo dỡ diện tích sai phạm.

Theo quyết định, Tổ công tác liên ngành gồm 16 thành viên, do ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình làm Tổ trưởng; Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó; Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ phó.

Tổ công tác liên ngành và thành viên Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tổ chức xử lý phần vi phạm trật tự xây dựng sai với Giấy phép được cấp tại công trình số 8B Lê Trực, phường Điện Biên theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố.

Các thành viên Tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho UBND quận Ba Đình hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, thống nhất với UBND quận Ba Đình báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết để tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công và Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

TIN: VIỆT ANH, ẢNH: ĐĂNG ANH/ Nhân Dân Điện Tử
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất