Thành phố Hồ Chí Minh sau 15 ngày cách ly xã hội[SPL] - Sau 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg, Tp.HCM đã ghi nhận được nhiều kết quả sau những nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh sau 15 ngày cách ly xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh sau 15 ngày cách ly xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh sau 15 ngày cách ly xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh sau 15 ngày cách ly xã hội

Quỳnh Nga