Thanh tra Cà Mau kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến y tế và bảo hiểm y tế(PLVN) - Theo thông tin Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 5 tổ chức và 26 cá nhân có liên quan, cùng với đó kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi 2,6 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, thời gian qua, Sở Y tế chưa phối hợp thường xuyên với Bảo hiểm xã hội (BHYT) tỉnh trong việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chưa có biện pháp phối hợp xử lý, chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh có vi phạm trong thống kê chi phí để thanh toán quỹ BHYT;

Không ban hành kế hoạch chi khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; chưa tổng hợp các văn bản hướng dẫn giao quỹ khám chữa bệnh BHYT, không có văn bản hướng dẫn giao quỹ khám chữa bệnh BHYT, không tổng hợp được kinh phí thanh quyết toán, từ chối quyết toán BHYT giai đoạn 2014 - 2019 chỉ theo báo cáo của bảo hiểm xã hội (BHXH) và các cơ sở khám bệnh, vì vậy số liệu không thống nhất.

Không tổ chức hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT, không thống kê được tổng thu, chi từ khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

Chưa tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát chỉ định trong hồ sơ bệnh án, chưa tổ chức kiểm tra quy chế chuyên môn, chưa rà soát lại hồ sơ bệnh án tại các cơ sở khám bệnh, chưa tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng nguồn kinh phí BHYT từ năm 2014 - 2019.

Thanh tra Cà Mau kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến y tế và bảo hiểm y tế
 Cà Mau đề xuất xử lý 5 tổ chức và 26 cá nhân liên quan đến y tế và BHYT. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với BHXH tỉnh, từ năm 2014 - 2016, hợp đồng chưa đúng mẫu, thiếu căn cứ bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh; không biên bản thẩm định hàng năm để ký hợp đồng năm tiếp theo đối với các cơ sở khám chữa bệnh.

Tạm ứng hàng quý cho 7 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện có một số trường hợp trễ thời gian, chưa đúng số lần và số tiền tạm ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 32 Luật BHYT và khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Thanh quyết toán cho 07 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện từ khâu nhận báo cáo quyết toán của các cơ sở khám chữa bệnh, có một số quý trễ so với quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật BHYT và khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Thẩm định cho các cở sở khoản 1, 2 Điều 32 Luật BHYT và khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Thẩm định các cơ sở khám chữa bệnh thanh toán tiền thuốc không đúng quy định tại Công văn số 13398/QLD-DK ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa Cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch… hẩm định chấp nhận thanh quyết toán đối với 02 loại thuốc (hoạt chất Alpha chymotrypsin, hàm lượng: 4,2mg, gói thầu số 02 và hoạt chất Paracetamol (acetaminophen), hàm lượng 650mg, loại viên sủi, gói thầu số 3) không đúng theo Công văn 225/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh và Công văn số 4837/BYT-BH của Bộ Y tế.

Kết luận Thanh tra tỉnh nêu rõ, việc lập hồ sơ, thủ tục hành chính hồ sơ bệnh án tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh còn một số sai sót, điển hình là về xét nghiệm, chỉ định chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng… và chỉ định thuốc thực hiện chưa đúng Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án; thanh toán vật tư y tế chưa phù hợp theo bệnh án; thanh toán không đúng quy định, để BHXH từ chối thanh toán.

Ngoài ra, các cơ sở y tế xây dựng nhu cầu mua thuốc chưa phù hợp thực tế của đơn vị, tỷ lệ thực tế sử dụng thuốc so với xây dựng nhu cầu theo các năm thấp; Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức thực hiện hợp đồng khác với hình thức thực hiện trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh duyệt.

Do đó, về đấu thầu thuốc chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh chưa cung cấp các hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu để Sở kế hoạch và Đầu tư giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thực hiện chưa đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt.

Trọng Nghĩa- Phúc Tiến


Bài liên quan