Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ phải kiểm điểmKết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm của Chủ tịch UBND và các phó chủ tịch qua các thời kỳ của tỉnh Quảng Trị; và cả Bí thư Thành ủy Đông Hà đương nhiệm liên quan đến vụ bán trái phép trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Những sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ 1/1/2013 đến 30/6/2018, đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại văn bản số 235/TB- TTCP. Những vi phạm dó được cho là rất nghiêm trọng, đến mức phải kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 – 2021, đặc biệt dính líu trực tiếp đến cả Bí thư Thành ủy Đông Hà hiện tại.  

Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ phải kiểm điểm

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà liên quan đến vụ bán trái phép trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thời làm Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị

Nhiều sai phạm lớn

Kết luận thanh tra nêu rõ:  Giai đoạn 2013 đến 2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại các Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang và Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không đúng với Nghị định của Chính phủ. Với khu công nghiệp Nam Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt tăng diện tích xây dựng nhà máy, giảm đất công cộng sai quy hoạch.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tổ chức bán đấu giá còn nhiều sai sót như dàn trải, không tổ chức bán đấu giá được do không có người mua. Đặc biệt Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng khu Bắc sông Hiếu, thành phố Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất...

Kết quả thanh tra cũng chỉ ra, một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Trị giao, cho thuê đất, trong đó có đất rừng nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng như dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1)...

Một số dự án khai thác khoáng sản nhưng chưa có hợp đồng thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định như Công ty Cổ phần Sông Nhùng, Công ty TNHH MTV Lào Việt Asean, Công ty Cổ phần Thiên Phú, Công ty TNHH MTV Đất Việt…

Về công tác đấu thầu, quá trình thực hiện còn xảy ra sai sót, vi phạm như việc thực hiện đấu thầu qua mạng rất hạn chế, tổ chức đấu thầu chưa đúng quy định khi lưạ chọn nhà thầu không đủ năng lực; công tác giám sát, đánh giá đầu tư còn hạn chế…

Ngoài ra, những sai phạm của chính quyền và doanh nghiệp ở Quảng Trị cũng bị cơ quan thanh tra chỉ ra như việc cấp phép khai thác, chế biến mổ vàng tại Apey A, xã A Bung, huyện Đakrông, thời hạn khai thác đã hết từ tháng 8/2018 nhưng doanh nghiệp không làm thủ tục đóng cửa mỏ, chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường với số tiền 1,586 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác 5,977 tỷ đồng. Đến nay dự án cũng chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sai phạm của Bí thư Thành ủy Đông Hà đương nhiệm

Việc bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và dự án Khu đô thị Bắc Thành cổ do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư, doanh nghiệp này đã được hưởng ưu đãi không đúng theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005, cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. NHững sai phạm này gây thất thoát ngân sách 14.115.418.000 đồng, do xác định và áp giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai 2003.

"UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính" - Kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ phải kiểm điểm

Thanh tra Chính phủ công bố về những sai phạm liên quan đến đất đai tại Quảng Trị

Liên quan đến sai phạm này, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (đã nghỉ hưu từ 1/2/2020) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Võ Văn Hưng (nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà) phải chịu trách nhiệm, vì ở thời điểm đó ông Nguyễn Đức Chính là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Việc bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật diễn tiến như sau: Tháng 11/2016, xét đề nghị của Sở NN&PTNT, lúc ấy là ông Võ Văn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị  (đã nghỉ hưu từ 1/2/2020) đã đồng ý cho tổ chức bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thu hồi vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới Sở NN&PTNT. Hiện nay, ông Hưng là Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm bổ nhiệm là tháng 7/2019).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Võ Văn Hưng phải chịu trách nhiệm chính cho sai phạm trong việc cho bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Cũng liên quan đến việc bán tài sản trên đất trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ làm rõ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 740/BKHĐT-TTr ngày 6/9/2019 và của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1294/BTC-QLCS ngày 25/10/2019, kiến nghị biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/3/2020.

Kiên quyết thu hồi các dự án sai phạm

Với những sai phạm đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 có liên quan đến các sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ phải kiểm điểm

Báo cáo số 194/BC-TTCP ngày 14/02/2020 của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ Tướng Chính Phủ

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 14.257.482.000 đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn và thu phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư các dự án khác; thu hồi số tiền 5,718 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê và tiền sử dụng đất, thu hồi 1,586 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và 5,977 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tại các cơ quan, có liên quan trong việc cấp phép, ưu đãi và còn nhiều sai phạm trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc các nhà đầu tư không đảm bảo được năng lực mà vẫn được chính quyền địa phương ưu ái, tạo điều kiện.

Nhóm PV

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất