fspin Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Zalo - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp nhận thông tin qua ứng dụng ZaloNgày 12/11, Thanh tra tỉnh Đắk Nông thông tin, cơ quan này vừa ban hành quyết định quy chế quản lý việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước.

Ngày 12/11, Thanh tra tỉnh Đắk Nông thông tin, cơ quan này vừa ban hành quyết định quy chế quản lý việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước.

Ngoài việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua hình thức đơn, thư thì Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ mở thêm một kênh tiếp nhận mới, thông qua mạng xã hội Zalo để ghi nhận ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc thiết lập kênh thông tin này sẽ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp về hoạt động của ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Zalo

Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo

Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin của Thanh tra tỉnh Đắk Nông là đảm bảo quy trình, thời gian quy định. Người cung cấp thông tin được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người cung cấp thông tin tự tiết lộ.

Người cung cấp phải đảm bảo thông tin rõ ràng, rõ nội dung sự việc, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp người cung cấp thông tin yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ cung cấp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát hiện cán bộ công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực công tác khi thực thi nhiệm vụ phi phạm quy định. Việc tiếp nhận thông tin được ghi vào sổ theo dõi và xử lý theo chế độ " Khẩn", "Mật".

Những trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin đúng, có giá trị mà qua đó giúp Thanh tra tỉnh Đắk Nông kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước thì sẽ được Thanh tra tham mưu trình UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, khen thưởng.

Trần Quỳnh - Tuệ Nhi - VPĐD Lâm Đồng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất