Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn QuốcUBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1868/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc, UBND thành phố giao Sở LĐ,TB&XH phối hợp, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tuyên truyền Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xác minh người lao động thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg khi Trung tâm Lao động ngoài nước gửi thông tin đến; thực hiện thông báo cho người lao động và gia đình người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, Sở LĐ,TB&XH xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn; vận động người lao động đang cư trú, làm việc trái phép tại Hàn Quốc tự nguyện về nước. Sở LĐ,TB&XH phối hợp với Sở Tài chính quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách thành phố theo quy định tại Chương V, Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp tình hình sử dụng tiền ký quỹ báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài chính, Bộ LĐ,TB&XH.

UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Sở LĐ,TB&XH quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách thành phố theo quy định tại Chương V, Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của người lao động và hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ đối với người lao động thuộc đối tượng vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Quản lý và xử lý tiền ký quỹ của người lao động theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình quản lý và xử lý tiền ký quỹ của người lao động bao gồm người lao động vay vốn để ký quỹ gửi Sở LĐ,TB&XH.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, thông tin, tư vấn cho người lao động chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình EPS; tuyên truyền về Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐ,TB&XH kiểm tra, xác minh người lao động thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg. Thực hiện thông báo cho người lao động và gia đình người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất