Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 tối đa 3 lần(SPL)- Theo Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25-6, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25-6, Bộ đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7-5-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 tối đa 3 lầnẢnh minh họa

Điểm mới đáng chú ý liên quan đến thí sinh được quy định tại Thông tư là, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến. Năm 2020, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần.

Để bảo đảm chặt chẽ trong công tác tuyển sinh, Thông tư quy định thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở đào tạo đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách chỉ gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh) đến cơ sở đào tạo bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh. Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ: Quá thời hạn xác nhận nhập học do cơ sở đào tạo quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và cơ sở đào tạo được tuyển thí sinh khác.

Hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học khi thí sinh đã đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Quy chế và quy định của cơ sở đào tạo, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học. Cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi làm căn cứ xác nhận nhập học (đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh).


Bài liên quan