Thiết thực đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống(SPL) - Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam một cách thiết thực nhằm đưa Luật đi vào thực tiễn cuộc sống là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm chính trị của mọi công dân, tổ chức, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị.

 

Sáng nay (22/4), thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Sở Tư pháp tổ chức tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Kiên Giang do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cấp phát.

Thiết thực đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 (bên trái) cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Kiên Giang; thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Tư pháp nhận.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cấp phát 576 cuốn tài liệu gồm 192 cuốn tập hợp các văn bản quy phạm về lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, 164 cuốn hỏi đáp về Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, 220 cuốn đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam.

Việc cấp phát tài liệu nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để đưa Luật Cảnh sát Biển Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển, đảo của Tổ quốc.


 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất