Thiếu tướng Trần Khoái, Chuẩn Đô đốc: “Vai trò lãnh đạo của Đảng là then chốt cho mọi cuộc cách mạng"Đó là quan điểm của Thiếu tướng Trần Khoái, Chuẩn Đô đốc, người kinh qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chia sẽ với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Là người trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, theo Thiếu tướng, yếu tố làm nên lịch sử của dân tộc Việt Nam?

            “Từ khi thành lập Đảng, 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam luôn phải đấu tranh với giặc ngoại xâm và giặc nội xâm để có được như ngày hôm nay. Trải qua 2 cuộc chiến tranh lịch sử, chúng ta đã đánh đuổi được 2 đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, điều đó là sự kết tinh giữa ý Đảng lòng dân, mưu lược dũng cảm trên chiến trường, mềm dẻo trong đấu tranh ngoại giao, giữa tính nhất quán đoàn kết và sự gương mẫu trong Đảng.

90 năm qua, với nhiều biến cố lịch sử, dân tộc ta vẫn vững bước đi lên, chính là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn đề cao lòng yêu nước và đoàn kết toàn dân tộc. Đây là yếu tố then chốt làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Trải qua 90 năm đấu tranh với giặc ngoại xâm, giặc nội xâm, Thiếu tướng có bình luận gì về vai trò lãnh đaok của Đảng ta?

Thiếu tướng Trần Khoái, Chuẩn đô đốc: “Vai trò lãnh đạo của Đảng là then chốt cho mọi cuộc cách mạng

Thiếu tướng Trần Khoái, Chuẩn đô đốc cùng người bạn đời.

“Trong chiến tranh, Đảng ta là kim chỉ nam, soi đường dẫn lỗi cho Quân đội và Lực lượng vũ trang nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân cùng một ý chí, một lòng một dạ vì một mục đích chung là giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, để người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau được chăm sóc… Đó cũng là ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rõ ràng vai trò lãnh đạo của Đảng là then chốt cho mọi cuộc cách mạng để đi đến thống nhất đất nước và giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ.Trong thời bình, Đảng là sự gương mẫu thống nhất đoàn kết, kiên quyết đấu tranh không có vùng cấm để đẩy lùi tham nhũng và lợi ích nhóm.

Với tôi, những lời phát biểu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của quần chúng nhân dân, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào người đứng đầu. Đặc biệt, điều đó có ý nghĩa lớn lao đối với ngày thành lập Đảng như một sự nhắc nhở mỗi người dân yêu nước. Chúng tôi những người lính già, nay đã nghỉ hưu cảm thấy tự hào và được tôn trọng”.

Thiếu tướng có điều gì nhắn nhủ thế hệ trẻ?

“Có ngày hôm nay, quân và dân ta đã phải hy sinh xương máu để dành lại hòa bình cho đất nước, cho dân tộc. Vì thế, các thế hệ trẻ hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp cha anh. Đối với những người có trách nhiệm, cần phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, phát huy truyền thống cách mạng và Lực lượng vũ trang, vì đó là điểm tựa cho con cháu học tập và noi theo”.

Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Trần Khoái!

Lương Liễu (thực hiện)

"Thiếu tướng Trần Khoái, sinh năm 1932, quê ở Thanh Miện, Hải Dương. Mười bảy tuổi ông tham gia bộ đội, trải qua 5 chiến dịch lớn của đất nước, đó là Chiến dịch Biên giới 1950, Chiến dịch Hòa Bình 1951, Chiến dịch Tây Bắc 1952, Chiến dịch Thượng Lào 1953, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, với hơn bốn mươi trận đánh lớn nhỏ"
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất