Thuận An lên Thành phố: Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân được nâng caoCùng với việc mở ra cơ hội lớn để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, Thuận An trở thành thành phố còn kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng về mọi mặt của cuộc sống người dân.

Thông tin từ UBND TP.Thuận An (Bình Dương), mặc dù dự kiến cuối tháng 2/2020 Thuận An mới chính thức tổ chức lễ công bố lên thành phố. Thế nhưng, ngay sau khi Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương được thông qua, những kỳ vọng khi Thuận An lên thành phố đã bắt đầu tập trung thực hiện.

Thuận An lên Thành phố: Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân được nâng caoThuận An đón chào năm mới 2020. Ảnh:  Kỳ Lâm

Cụ thể, UBND TP.Thuận An đã bắt đầu tập trung thực hiện rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về xây dựng đô thị phù hợp giai đoạn phát triển mới. Cũng như tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn về thủ tục hành chính, nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư nhiều hơn nữa vào Thành phố, đặc biệt là lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đô thị. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông mang tính kết nối vùng, các dự án chống ngập đô thị và hạ tầng xã hội như: trường học, bệnh viện, công viên cây xanh… Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng, chỉnh trang đô thị. Và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các ngành, các xã - phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thuận An lên Thành phố: Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân được nâng caoThuận An đón chào năm mới 2020. Ảnh:  Kỳ Lâm

Cùng đó, để hoạt động của các tổ chức bộ máy từ thị xã đến xã, phường được liên tục không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Thuận An lên Thành phố: Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân được nâng caoThuận An, đô thị từ thị xã lên Thành phố; tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố vững mạnh, tạo sự ổn định, đồng thuận cao trong nhân dân . Ảnh: Kỳ Lâm

Đồng thời, rà soát tất cả những công việc còn tồn đọng triển khai giải quyết dứt điểm trước thời điểm giao nộp con dấu cho cơ quan có thẩm quyền để thu hồi và hủy con dấu theo quy định. Tiến hành rà soát, thống kê con dấu, tổng hợp báo cáo UBND thị xã (thông qua Phòng Nội vụ) để tiến hành thủ tục cấp đổi con dấu mới. Và sau ngày công bố Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14, tất cả các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trực thuộc UBND thành phố phải sử dụng con dấu mới để phục vụ công tác của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Thuận An lên Thành phố: Kỳ vọng chất lượng cuộc sống người dân được nâng caoThuận An, đô thị từ thị xã lên Thành phố; tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố vững mạnh, tạo sự ổn định, đồng thuận cao trong nhân dân . Ảnh: Kỳ Lâm

Rà soát tất cả các biểu mẫu, giấy tờ có liên quan để chuyển đổi lại biểu mẫu theo đúng đơn vị hành chính. Tiến hành thay đổi bảng tên cơ quan theo quy định tại Thông tư 05/2008/TT-BNV ngày 07/8/2008 của Bộ Nội vụ quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền đô thị từ thị xã lên Thành phố; tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố vững mạnh, tạo sự ổn định, đồng thuận cao trong nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để xây dựng thành phố Thuận An càng phát triển.

Xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường tích cực, chủ động trong quá trình tham mưu giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc khi thành phố Thuận An hoạt động.

                                                          Tấn Quang - Thanh Hải
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất