Thực hiện nghiêm các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTANgày 1/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND, về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố.

Thực hiện nghiêm các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA

Thực hiện nghiêm các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA

Theo đó, song song tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU, thành phố cũng chỉ đạo xây dựng pháp luật, thể chế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA. Tiếp tục rà soát các VBQPPL hiện hành đề chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA.

Trong thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, UBND thành phố chỉ đạo chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm của thành phố. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới và hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường. Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính... Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo lại lao động khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Bên cạnh đó, rà soát các VBQPPL, cơ chế chính sách về các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Thực hiện các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh. Đánh giá những tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và đề xuất các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn thành phố…

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ hằng năm của sở, ngành, đơn vị.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất