Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai năm 2020



Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 204/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của thành phố.

Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai năm 2020

Ảnh minh họa

Sau khi nghe báo cáo của Sở NN&PTNT và ý kiến tham luận của một số lãnh đạo sở, ngành, UBND quận, huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhận định, do biến đổi khí hậu, năm 2020 tình hình thiên tai còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp, các ngành không được phép xem nhẹ, chủ quan, cần tập trung triển khai ngay một số công việc: Rà soát, sớm tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2019, triển khai ngay nhiệm vụ năm 2020.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, các phương án PCTT&TKCN năm 2020 thật cụ thể, sát thực tế, khả thi và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng đối phó với diễn biến và các tình huống xấu nhất của sự cố, thiên tai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt những quy định của pháp luật, thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết, sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, thành phố, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác PCTT&TKCN. Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo, tham mưu chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý đê điều, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi phát sinh, đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao đồng chí Chủ tịch UBND các huyện có đê sông lớn kiểm tra trực tiếp tại 4 xã, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND các huyện kiểm tra trực tiếp các xã còn lại; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận có đê sông lớn phải kiểm tra thực tế tại các phường.

Khi sự cố, thiên tai xảy ra phải chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, triển khai xử lý ngay lập tức từ giờ đầu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra.

Song song với đó, đẩy mạnh việc thu, lập Quỹ Phòng, chống thiên tai. Sở NN&PTNT sớm tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ NN&PTNT có hướng dẫn cụ thế về việc sử dụng Quỹ đảm bảo hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác PCTT&TKCN của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát trực tiếp tại cơ sở theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời phát hiện, chỉ đạo bổ sung để khắc phục những mặt còn khiếm khuyết, chưa sát thực tế, thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN năm 2020, góp phần phát triển kinh tế nói chung và đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng…

N.Q


Bài liên quan