fspin Thường Tín (Hà Nội): Xã Hà Hồi thực hiện chương trình từng bước xây dựng nông thôn mới - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Thường Tín (Hà Nội): Xã Hà Hồi thực hiện chương trình từng bước xây dựng nông thôn mới



Trong năm 2020, xã Hà Hồi được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín về việc phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Hà Hồi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện công trình xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể: đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực từ huyện, xã, cơ sở thôn xóm và người dân tiếp tục đầu tư hoàn thành kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển như: đường giao thông nông thôn, trường học, dịch vụ - thương mại, hệ thống thông tin và truyền thông, trạm y tế, hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ cao, đáp ứng sinh hoạt của người dân.

Thường Tín (Hà Nội): Xã Hà Hồi thực hiện chương trình từng bước xây dựng nông thôn mới

Trụ sở UBND xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

Một số công trình tiêu biểu như:

- Cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang các tuyến đường trục của xã: Đường Hà Hồi – Quất Động, đường từ Quốc lộ 1A đến UBND xã Hà Hồi. UBND xã đã vận động Ban tổ chức lễ hội làng Hà Hồi, Ban Giáo xứ Hà Hồi giải hạ một phần công trình, vật kiến trúc, để mở rộng đường giao thông cho phù hợp với quy hoạch. Tiếp tục đầu tư xây dựng Trường tiểu học (đạt chuẩn mức độ 2), Trạm y tế xã, Đường 30/4 đang được triển khai và xây dựng từ nguồn kinh phí của huyện, xã.

- Đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền mặt… để xây cảnh quan môi trường, cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa như: Đường vào lăng cụ Hậu, Đình, Chùa thôn Hòa Lương, ao đền xóm Nguyễn Trãi, ao cổng Thượng xóm Thượng Hiền, ao đình thôn Khê Hồi.

- Thực hiện hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, phát triển nông thôn mới gắn với định hướng đô thị hóa cùng với tái cơ cấu, phát triển kinh tế với tiềm năng và lợi thế là xã ngoại thành, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội.

Thùy Linh




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất