Tiếp tục giảm 30 loại phí và lệ phí từ ngày 1/7 đến hết năm naySPL - Một số khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách nhà nước tiếp tục được giảm tới hết năm nay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2021 về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19, áp dụng từ ngày 1/7 tới hết năm.

Theo đó, có 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức khác nhau. Trong đó, có 29 loại phí đang được giảm tới hết tháng 6 này, nay tiếp tục được gia hạn đến hết năm; khoản phí bổ sung mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp tục giảm 30 loại phí và lệ phí đến hết năm nayẢnh minh họa: KT

Các loại phí, lệ phí được tiếp tục giảm liên quan tới nhiều lĩnh vực kinh doanh, như: Giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; Giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; Giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không...

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng từ chính sách trên trong 6 tháng cuối năm. Như vậy, tổng số phí, lệ phí người dân, doanh nghiệp được giảm trong năm nay khoảng 2.000 tỷ đồng.

Việc giảm phí, lệ phí trên là một trong các chính sách về tài khóa của nhà nước nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, gói tài khóa về miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp trong năm 2021 cũng được ban hành, với tổng giá trị khoảng 115.000 tỷ đồng.

Một số loại phí, lệ phí được giảm tới hết năm như: Giảm 50% phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

Giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Giảm 10 - 30% phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; Giảm 10% phí hải quan, lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến Việt Nam; giảm 10% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay;

Giảm 50% một số lệ phí, như: lệ phí cấp Căn cước công dân, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; lệ phí sở hữu công nghiệp.../.

 

 


Bài liên quan