Tỉnh Kiên Giang hoàn thành tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Sáng ngày 3-4, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung Ương do Ông Nguyễn Bích Lâm - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đến thăm và kiểm tra, giám sát thu thập thông tin, công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kiên Giang;

Sáng ngày 3-4, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung Ương do Ông Nguyễn Bích Lâm - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đến thăm và kiểm tra, giám sát thu thập thông tin, công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kiên Giang;

Tỉnh Kiên Giang hoàn thành tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Toàn cảnh cuộc họp kiểm tra giám sát Tông Điều tra dân số và Nhà Ở Kiên Giang

Theo báo cáo của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên giang thì tính đến 10h ngày 3/4/2019 Tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành phỏng vấn 49.985/452.380 hộ, đạt 11,05% trong đó thành thị đạt 9,64% nông thôn đạt 11, 625%. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Tỉnh Kiên Giang, qua 3 ngày ra quân công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tỉnh hoàn thành theo tiến độ. Tuy nhiên qua quá trình giám sát điều tra viên thực hiện thu thập thông tin của hộ trên phần mềm CAPI còn có một số lỗi như đường đi lại khó khăn, chủ hộ vắng nhà. Một số điều tra viên lớn tuổi còn lúng túng khi sử dụng phần mềm CAPI. Qua đó ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang đề nghị Ban chỉ đạo trung ương cần hoàn thiện ổn định chương trình CAPI để điều tra viên yên tâm điều tra, bổ sung kinh phí hoạt động chỉ đạo giám sát cho ban chỉ đạo các cấp.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Bích Lâm- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền của tỉnh Kiên Giang về cuộc Tổng điều tra, từ khâu chuẩn bị, công tác truyền thông. Ông Lâm cũng đề nghị them, với các vấn đề không đồng bộ được dữ liệu, các máy tính, điện thoại sử dụng cho cuộc Tổng điều tra phải được cập nhật phiên bản mới; đối với những nội dung chưa đồng bộ được, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể về mặt kỹ thuật để chúng ta có thể lưu giữ những thông tin đó để không bị mất, không phải điều tra phỏng vấn lại, đồng thời quán triệt điều tra viên phải làm đúng quy trình trên phiếu CAPI, không in phiếu giấy cho hộ tự điền thông tin, không được sử dụng dữ liệu hành chính mà phải đến tận hộ điều tra, 

 

Tỉnh Kiên Giang hoàn thành tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban Chỉ Đạo Trung Ương làm việc với UBND xã Tân Hiệp

Được biết, Chương trình tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm/lần, năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững.

Nội dung thu thập trong Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: Thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình, thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư; thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Phúc Tiến


Bài liên quan