Tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020Để chủ động ứng phó với bão số 9 vào biển Đông và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Căn cứ các nội dung quy định Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1865) và qua theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc vận hành điều tiết hồ thủy điện Đak Mi 4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thông tin kết quả thực hiện.

Từ 13h00 ngày 26/10 đến 19h00 ngày 27/10/2020, hồ thủy điện Đak Mi 4 đã thực hiện vận hành hạ mực nước hồ từ cao trình +255.01m xuống cao trình mực nước  đón  lũ  thấp  nhất  +251.5m  và  tiếp  tục  vận  hành  duy  trì  mực  nước  hồ  đến 06h00 ngày 28/10/2020 theo đúng lệnh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công văn số 235/BCHPCTT&TKCN ngày 26/10/2020. Với kết quả vận hành nêu trên, hồ thủy điện Đak Mi 4 Với kết quả vận hành nêu trên, hồ thủy điện Đak Mi 4 có dung tích phòng lũ tối đa cho vùng hạ du (64,09 triệu m3).

Tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020

Văn  phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua), trên lưu vực hồ Đak Mi 4 đã xuất hiện mưa đặc biệt lớn cục bộ (trạm Khâm Đức: 314,4mm /24h; Phước Chánh: 378,2mm/24h; Đak Mi 3: 169mm/12h; Đak Mi 3: 177mm/9h) dẫn đến lưu lượng nước về hồ lớn bất thường trong thời gian ngắn; do vậy buộc phải vận hành giảm lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn đập, mặc dù vậy lưu lượng xả lớn nhất (7.074 m3/s) thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng lớn nhất về hồ (13.398,39 m3/s).

Hơn nữa, việc quyết định lưu lượng xả tối đa được thực hiện từ lúc 16h00 nhằm tranh thủ thời gian còn thuận lợi để di dời dân, nếu xả muộn hơn sẽ vừa mất an toàn đập vừa nước dâng đột ngột vào ban đêm sẽ gây hậu quả vô cùng lớn.

Như vậy, sau 17 giờ thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ Đak Mi 4 đã vận hành cắt được đỉnh lũ 13.398,39 m3/s (vượt lũ thiết kế 11.400 m3/s) và điều tiết về hạ du với lưu lượng trung bình bằng 56,09% lưu lượng đến và nhờ đó đã giảm lũ cho hạ du được 43,91%.Tuy nhiên,với việc vận hành quá khẩn cấp như vậy nên việc thông báo cho chính quyền và nhân dân cũng có phần khẩn cấp, gây ảnh hưởng cho người dân là không thể tránh khỏi.

Từ phân tích nêu trên, nhận thấy: Hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 đã thực hiện vận hành cơ bản đảm bảo các nội dung quy định tại Quy trình 1865; chấp hành đúng lệnh vận hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam và góp phần giảm lũ cho hạ du.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị UBND huyện Nam Giang thông tin rộng rãi trong nhân dân hiểu tính cần thiết và hiệu quả của việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 28/10/2020; Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại tài sản của người dân hạ du đập và thực hiện theo chỉ đạo của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp.

Danh Tạo
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất