Tòa án Trung Quốc "khám phá" ứng dụng blockchain(SPL) - Một liên minh blockchain tư pháp giữa các tòa án Trung Quốc và các lĩnh vực khác dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2025.

Tòa án Trung Quốc khám phá ứng dụng blockchain

Blockchain được sử dụng cho các hoạt động Tư pháp. Ảnh: IC

Liên minh sẽ thúc đẩy hội nhập sâu rộng giữa pháp quyền và công nghệ, phục vụ tốt hơn cho việc điều hành kinh tế và xã hội, theo hướng dẫn gồm 32 điều do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành hôm 25/5. Tất cả các tòa án tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao uy tín, hiệu quả và sự hợp tác tư pháp.

Theo văn bản pháp luật, một nền tảng xác minh tư pháp blockchain dựa trên internet được lên kế hoạch thiết lập. Trong khi đó, dữ liệu tư pháp như hồ sơ vụ án điện tử, tài liệu lưu trữ điện tử và báo cáo thống kê tư pháp cũng được yêu cầu lưu trữ trên blockchain.

Văn bản có quy định các tòa án nên tăng cường hợp tác ứng dụng blockchain với các cơ quan kiểm sát, cơ quan an ninh công cộng, các cơ quan hành chính để nâng cao hiệu quả của việc luân chuyển hồ sơ trực tuyến và sự tin cậy lẫn nhau về dữ liệu.

hình đại diện

Một liên minh blockchain tư pháp giữa các tòa án Trung Quốc và các lĩnh vực khác dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2025. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các tòa án cần xây dựng một cơ chế hợp tác với các nền tảng blockchain cho các lĩnh vực bao gồm các lĩnh vực về sở hữu trí tuệ, quy định thị trường, tổ chức tài chính, giao dịch dữ liệu trực tuyến và các cơ quan Chính phủ để hỗ trợ phát triển trong các ngành công nghiệp.

Trong những năm gần đây, các tòa án Trung Quốc đã nỗ lực áp dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực tư pháp, hơn 2,2 tỷ bằng chứng đã được lưu trữ trên blockchain tư pháp.

Theo China Daily


Bài liên quan