Tôn Đại Thiên Lộc chuyển hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế sang năm 2019Ngày 31/5/2019, Công ty CP Đại Thiên Lộc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cùng với việc công bố tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên năm nay cũng chỉ rõ việc phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao mang tầm cỡ quốc tế, đa dạng hoá sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu là mục tiêu trọng tâm của Đại Thiện Lộc. Đặc biệt, 100% cổ đông cũng đã đồng ý chuyển hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế sang năm 2019 để chia cổ tức.

Đại hội đã đưa ra bức tranh toàn cảnh ngành thép tại thị trường Việt Nam. Theo đó, năm 2018 là năm khó khăn của ngành thép Việt Nam nói chung, trong đó có Công ty CP Đại Thiên Lộc. Sự cạnh tranh của các Công ty thép trong nước hết sức gay gắt cả về chất lượng, số lượng và giá cả. Trong khi thị trường xuất khẩu thì dần thu hẹp. Ngoài ra, các công ty sản xuất thép Việt Nam phải cạnh tranh với với tôn, thép nhập khẩu giá rẻ.

Tôn Đại Thiên Lộc chuyển hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế sang năm 2019

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – CTHĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Đại Thiên Lộc phát biểu tại đại hội

Tuy nhiên, với định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của HĐQT và Ban điều hành, sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước, cũng như sự nỗ lực hết mình của toàn bộ cán bộ nhân viên, thương hiệu Tôn thép Đại Thiên Lộc đã ngày càng khẳng định được uy tín và sự phát triển trên thị trường. Năm 2018, Đại Thiên Lộc đã cùng lúc đón nhận 02 giải thưởng rất cao quý, mang giá trị cộng đồng rất lớn đó là, giải thưởng Thương Hiệu quốc gia và Top 100 Sao vàng đất Việt.

Năm 2018, sản lượng tiêu thụ đạt 199.798 tấn, nâng tổng mức doanh thu lên đến 3.458 tỷ đồng (tăng 9,2% so với năm 2017). Năm qua, Đại Thiên Lộc cũng đã đẩy mạnh đầu tư mới nhiều dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, với tổng giá trị đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Tôn Đại Thiên Lộc chuyển hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế sang năm 2019

HĐQT và Ban điều hành luôn quyết tâm đưa Tôn Đại Thiên Lộc phát triển xứng tầm vị thế của một Thương hiệu quốc gia

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và kết quả đạt được trong năm 2018, Đại hội Cổ đông lần này đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 với tổng doanh thu là 3.200 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khầu đạt mốc 10 triệu USD.

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – CTHĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Đại Thiên Lộc cho biết: “Trước tình hình khó khăn và cạnh tranh ngày càng găy gắt của thị trường tôn thép hiện nay, Đại Thiên Lộc vẫn có thể đạt được những bước phát triển là nhờ công ty chúng tôi không sử dụng vốn vay trung và dài hạn nên không phải chịu áp lực của lãi vay, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh. Trong năm 2019, Đại Thiên Lộc sẽ quyết định phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, nhằm đa dạng hoá sản phẩm, hạn chế mức độ cạnh tranh gay gắt của những dòng sản phẩm truyền thống… Cùng với đó là, quyết tâm đổi mới công nghệ, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra… chắc chắn, Đại Thiên Lộc sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra”.

Lê Tú


Bài liên quan