fspin Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019Sáng 3/12, tại khách sạn Phú Thọ, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị, có Đ/c Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đ/c Phan Trọng Tấn -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Ban Thi đua khen thưởng  tỉnh Phú Thọ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 13 tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc, Phòng Nội chính – Kiểm soát - Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đơn vị đề nghị suy tôn danh hiệu thi đua “Cờ thi đua Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, các đồng chí trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối cơ quan Tư pháp tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 26 đơn vị thành viên (13 Sở Tư pháp, 13 Cục Thi hành án dân sự).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá cao vai trò của ngành Tư pháp tại Phú Thọ: Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các mặt kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác khen thưởng được Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt, tạo được phong trào, động lực động viên cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua góp phần vào thành tích chung của tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Bà Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Trưởng Khu vực thi đua đã báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực tiếp nhận, phân loại 46.900 thông tin lý lịch tư pháp; cấp phiếu lý lịch Tư pháp cho trên 25.216 trường hợp. Về công tác thi hành án dân sự, nhiều đơn vị đã đạt đượt kết quả cao như: Cục THADS tỉnh Cao Bằng đạt 98% về việc, 86,6% về tiền; Bắc Kạn đạt 97,3% về việc, 58,8% về tiền; Điện Biên đạt 95,3% về việc, 70.7% về tiền; Lai Châu đạt 95,9% về việc , 78,72% về tiền.......Những kết quả trên đã góp phần nâng cao kết quả chung của các cơ quan THADS trong Khu vực. Đồng thời cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác năm 2020.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019

Đ/c Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Đ/c Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khu vực năm 2020. Đề nghị Khu vực tập trung thực hiện tốt các nội dung: thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 -2020”; kịp thời sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng; bồ dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém...

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị suy tôn Cờ thi đua năm 2019. Theo đó, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn được đề nghị tặng Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; 4 đơn vị thuộc khối Sở Tư pháp, 17 đơn vị thuộc khối Thi hành án dân dự được đề nghị tặng Danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp.

Ngọc Phúc - Như Hiền
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất