Toshiba nghi vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thương mại và Công nghiệp Nhật Bản can thiệp vào cổ đông của công ty(SPL)- Hiroshi Kajiyama trong buổi họp báo sau cuộc họp nội các Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 15 ngày đã chia sẻ về vấn đề Toshiba điều tra báo cáo của luật sư chỉ ra nghi vấn Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp can thiệp vào các cổ đông của Toshiba. Ông từng nói trong cuộc họp vào tháng 7/2020, "Tôi không có kế hoạch điều tra," và nói rằng Bộ sẽ không tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Toshiba nghi vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thương mại và Công nghiệp Nhật Bản can thiệp vào cổ đông của công ty

(Ảnh minh họa)

Cụ thể Bộ trưởng Kajiyama nhấn mạnh nếu nguy cơ sự phát triển của công nghệ trái ngược sự suy giảm của an ninh quốc gia, ông sẽ "đáp trả các công ty riêng lẻ có liên quan" và cho rằng phản ứng với Toshiba là "tất nhiên như một chính sách".

Ông Kajiyama chỉ ra rằng Toshiba là nhà sản xuất hàng đầu của Nhật Bản chịu trách nhiệm phát triển các công nghệ liên quan đến bảo mật như năng lượng hạt nhân và mật mã lượng tử. Ông nhấn mạnh về tính hợp pháp của sự tham gia của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Từ góc độ nhấn mạnh quản trị công ty, ông nói “Nhìn chung, chúng tôi sẽ không áp dụng các biện pháp như thế này đối với các công ty riêng lẻ”. Đó là một biện pháp để bảo vệ các công ty có liên quan mật thiết đến an ninh.

Về nội dung bản tường trình, ông nói: “Có những chỗ tôi phải thắc mắc về sự thật”. Khi báo cáo về tình hình quản trị của Toshiba, ông nói, "Trước hết, tôi muốn chú ý đến những chuyển động trong tương lai của Toshiba." Về vi phạm bí mật của nhân viên METI được chỉ ra trong báo cáo, ông nói, "Không cần thiết phải xác nhận xem mỗi hành động của nhân viên có phải là vi phạm hay không."

Hôm qua ngày 14/6, Chủ tịch Osamu Nagayama của Toshiba đã xin lỗi về phản hồi của Toshiba đối với báo cáo rằng, cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào tháng 7/2008 không được diễn ra một cách công bằng. Về mối quan hệ với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, ông tổng kết, "Tôi phải nói rằng tôi đã thiếu ý thức tuân thủ."

(Theo Nikkei)


Bài liên quan