Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19[SPL] - Từ ngày 15/7, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố phải đáp ứng 1 trong 2 yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 theo văn bản chỉ đạo của UBND Tp.HCM mới được phép hoạt động.

Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19

 

Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19

Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19

Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19

Tp.HCM: Doanh nghiệp sản xuất hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19