Trái phiếu bất động sản giảm mạnh trong tháng 4/2022(SPL) - Lượng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành đã giảm mạnh trong tháng 4 năm nay, ghi nhận con số 820 tỉ đồng.

Trong báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vừa công bố, Công ty cổ phần  Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng thị trường TPDN về cơ bản vẫn được vận hành tương đối bình thường trong quý 1/2022.

Tổng lượng trái phiếu phát hành (cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng) đạt 61.900 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nếu so với quý 4/2021, khối lượng phát hành giảm hơn 74%, cho thấy hoạt động trên thị trường sơ cấp đã kém sôi động hơn. Trong quý đầu năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản vẫn tích cực đẩy mạnh phát hành TPDN với tổng khối lượng phát hành đạt 38.200 tỉ đồng, chiếm 62% tổng lượng TPDN phát hành và tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng TPDN do doanh nghiệp bất động sản phát hành đã giảm mạnh, chỉ ghi nhận 820 tỉ đồng trái phiếu phát hành trong tháng 4/2022, thấp hơn nhiều so với mức bình quân theo tháng trong năm 2021 là 26.000 tỉ đồng.

 

Trái phiếu bất động sản giảm mạnh trong tháng 4/2022Lượng phát hành trái phiếu trong tháng 4/2022 giảm mạnh.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại thường chưa đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong quý 1 nên chỉ ghi nhận phát hành mới 9.700 tỉ đồng, và tăng tốc phát hành trở lại trong tháng 4 với giá trị phát hành đạt 18.600 tỉ đồng.

Trong báo cáo  của SSI cho biết, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng được các doanh nghiệp đẩy mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022 với tổng khối lượng trái phiếu đã mua lại trước hạn đạt 24.700 tỉ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4 là 11.900 tỉ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý 1/2022.

Theo SSI, thị trường TPDN nhiều khả năng sẽ kém sôi động hơn trong thời gian tới, ít nhất là trong quý 2/2022, trước khi có các chính sách rõ ràng hơn từ Chính phủ.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng nhận định nhu cầu phát hành TPDN vẫn ở mức tốt trong bối cảnh môi trường lãi suất năm 2022 của Việt Nam được kỳ vọng vẫn tích cực và áp lực chi phí tài chính khi phát hành TPDN là chưa nhiều.

SSI cũng nhận định số TPDN đáo hạn trong 2 năm 2022-2023 ước khoảng 540.000 tỉ đồng, và chiếm khoảng 36% lượng TPDN lưu hành, dẫn đến nhu cầu phát hành để đảm bảo vòng quay vốn của các doanh nghiệp khá cao. Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ sôi động hơn 2021 khi nền kinh tế đang mở cửa trở lại sau đại dịch. Do vậy, nhu cầu phát hành TPDN dự kiến vẫn rất dồi dào”.