Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định thu đạt 68,25% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giaoTrong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hải quan tại địa bàn (2 tỉnh Bình Định và Phú Yên), với mục tiêu kép vừa đảm bảo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tích cực hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định thu đạt 68,25% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao

Đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai vận hành kết nối Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Miền Trung.

Trong những tháng đầu năm 2021, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định về cơ bản các công việc trọng tâm đều thực hiện đúng kế hoạch và đạt được một số kết quả tích cực như số lượng doanh nghiệp, kim ngạch, khối lượng, tờ khai xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã thu được 589,06 tỷ đồng, đạt 68,5% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao (860 tỷ đồng), đạt 64% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (920 tỷ đồng), tăng 99,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, địa bàn tỉnh Bình Định thu được 531,51 tỷ đồng, đạt 67,3% chỉ tiêu dự toán do Bộ Tài chính giao (790 tỷ đồng), tăng 110,4% so với cùng kỳ năm 2020; địa bàn tỉnh Phú Yên thu được 57,5 tỷ đồng, đạt 82% chỉ tiêu dự toán do Bộ Tài chính giao (70 tỷ đồng), tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định thu đạt 68,25% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao

Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Văn Đông - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định, cho biết: “Trong những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây gián đoạn trong sản xuất kinh doanh, thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu, ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách. Tuy nhiên, tại địa bàn phát sinh số thu đột biến từ việc truy thu mặt hàng giá đỡ module pin quang điện của dự án điện năng lượng mặt trời (khoảng 40 tỷ đồng), góp phần tăng số thu ngân sách Nhà nước”.

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Định luôn đảm bảo công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, nền nếp công tác, kỷ luật kỷ cương hành chính được giữ vững, không có trường hợp cán bộ, công chức nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Theo ông Đông, trong 6 tháng cuối năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021 theo Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục Hải quan và Kế hoạch số 143/KH-HQBĐ ngày 2/2/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước Tổng cục Hải quan giao 920 tỷ đồng.