Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânĐại hội xác định chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Cùng với phương châm hành động: "Đoàn kết - Kỷ cương - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển".

Sáng ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..., cùng 317 đại biểu chính thức đại diện cho 26.697 đảng viên của toàn Đảng bộ về dự Đại hội, trong đó 40 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đương nhiệm.

Tăng tốc phát triển bền vững

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânBà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Theo quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…, Trên cơ sở đó và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ, Đại hội có trách nhiệm xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để phát triển tỉnh nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030 của cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh xây dựng Bạc Liêu phát triển lên tầm cao mới.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânÔng Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu Khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, cho rằng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 10% - 11%/năm. Cơ cấu GRDP: Khu vực I chiếm 33,64%; Khu vực II chiếm 27,79% và khu vực III  chiếm 34,05%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 110 - 120 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 65.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm đạt 15-17%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD; trong đó riêng xuất khẩu tôm đạt 1,3 tỷ USD. Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân trên 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm 3 tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL; GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 28.500 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 21,23%/năm.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận chúc mừng tỉnh Bạc Liêu hoàn thành toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực ĐBSCL. Trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, có 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân đạt hơn 7%/năm, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,23%.

Trong đó, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ. Nhà máy điện gió Bạc Liêu công suất 99,2 MW đã hoạt động ổn định; đang thi công 9 dự án điện gió mới, với tổng công suất 562 MW. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), công suất 3.200 MW, tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD. Đây là tiền đề quan trọng để Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của quốc gia…

Đặc biệt Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo đạt kết quả rất ấn tượng, hiện toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1% hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo của tỉnh có nhiều khởi sắc.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânĐại biểu tham dự Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Trong nhiệm kỳ tới, tập trung 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 10% - 11%/năm. Cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 33,64%; Công nghiệp và xây dựng: 27,79%; Dịch vụ: 34,05%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 110 - 120 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 65.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm đạt 15-17%/năm.

Đi đôi với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh, đến nay đã có 49/49 xã đạt chuẩn; phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dânQuang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân./.

Trọng Nghĩa – Tăng Định
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất