Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2020Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng thực hiện chức năng: Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp công nghệ kỹ thuật và các trình độ thấp hơn theo quy định của Pháp luật; Nghiên cứu khoa học - công nghệ; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuyển sinh và đào tạo hệ GDTX cấp THPT theo chỉ tiêu của Sở GD&ĐT Hà Nội giao.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường đã được Bộ Xây dựng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho trên 1000 học sinh của 10 nghề đào tạo trình độ trung cấp và 30 nghề đào tạo trình độ sơ cấp. 

Với tầm nhìn và chiến lược khác biệt, sứ mệnh của nhà trường là mang lại những tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội. Đồng thời đào tạo và nuôi dưỡng tài năng, kết nối doanh nghiệp mạnh mẽ, vận dụng giải pháp công nghệ đột phá, đào tạo những con người đạo đức, ý chí, sáng tạo.

Mong muốn đưa Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trở thành nơi làm việc lý tưởng hàng đầu trong môi trường giáo dục, năm 2020, nhà trường chiêu mộ giảng viên cho 7 ngành đào tạo trình độ trung cấp và các ngành sẽ mở trong thời gian sắp tới, cùng đồng hành kiến tạo danh tiếng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Nhà trường thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên cho 03 ngành điện lạnh, tiếng anh và công nghệ ô tô với số lượng mỗi ngành 01 giáo viên. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

 

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2020

Hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học cho trên 1000 học sinh của 10 nghề đào tạo trình độ trung cấp và 30 nghề đào tạo trình độ sơ cấp.

Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có bằng Đại học chuyên ngành liên quan đến vị trí tuyển dụng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển viên chức. Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên ngoài điều kiện trên, cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp theo thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy văn hóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: là những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, và đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy:

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

Phần 1: Kiến thức chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 • Thời gian làm bài: 60 phút
 • Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; những hiểu biết cơ bản về giáo dục nghề nghiệp và kiến thức liên quan đến vị trí dự tuyển.
 • Phần pháp luật viên chức:

+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 • Phần pháp luật về ngành Giáo dục và đào tạo:

+ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

+ Thông tư số 07/2017/TT – BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

+ Thông tư số 08/2017/TT- BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

+ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định về điều lệ Trường Trung cấp;

+ Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2018;

+ Quyết định số 72/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng, Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

 • Phần 2: Thi ngoại ngữ (tiếng Anh)
 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 • Thời gian làm bài: 30 phút
 • Nội dung thi: Theo trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Phần 3: Thi tin học
 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 • Thời gian làm bài: 30 phút
 • Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết của người dự tuyển về sử dụng Internet và kiến thức tin học theo trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 • Miễn thi ngoại ngữ và tin học thực hiện theo quy định tại khoản c, d khoản 1 Điều 9, mục 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020
 • Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ (tiếng Anh), bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ (tiếng Anh) thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ (tiếng Anh)

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

 • Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng
 • Hình thức thi: Phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết
 • Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút, thời gian làm bài thi viết 180 phút, thời gian làm bài thi thực hành 45 phút
 • Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết): 100 điểm

Xác định người trúng tuyển trong kì thi tuyển viên chức theo quy định tại Điều 10, mục 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Lệ phí đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 500.000 đồng/01 thí sinh.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP), sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển, bản sao giấy khai sinh, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển và 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận).

Lưu ý không hoàn trả lại hồ sơ tuyển nếu không trúng tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/11/2020. Địa điểm nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp – Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng địa chỉ số 73 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38767497 hoặc 0912765737. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến tháng 11/2020.

Như Hạnh