Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 được tổ chức trực tuyến(SPL)- Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 với chủ đề An toàn Cấp nước-Hướng tới sự phát triển bền vững do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội Nước Australia đồng tổ chức, từ ngày 15-17/9 trên nền tảng trực tuyến.

Sự kiện được tài trợ bởi Chính phủ Australia, Cơ quan Hợp tác ngành nước Australia (AWP) và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam.

Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 có sự tham dự, phát biểu tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao, giới khoa học, các nhà quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước của Việt Nam và Australia.

Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 được tổ chức trực tuyến

Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia 2021 có chủ đề An toàn cấp nước-Hướng tới sự phát triển bền vững.

Đây là cơ hội tốt để lãnh đạo ngành nước hai quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn thách thức, các giải pháp cũng như các định hướng chính sách phát triển ngành nước bền vững trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ ngành nước Việt Nam-Australia sẽ diễn ra các diễn đàn: Lãnh đạo trẻ ngành nước; Hội thảo đại dịch Covid-19 và kế hoạch cấp nước thích ứng; Diễn đàn an toàn cấp nước cho phát triển bền vững: Chính sách và quy định thực hiện an toàn nước, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước và tạo điều kiện đổi mới sáng tạo để đạt được an toàn nước.

Tại sự kiện sẽ diễn ra triển lãm thương mại trực tuyến ngành nước với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và Australia, giới thiệu những cải tiến mới nhất trong công nghệ, dịch vụ ngành nước của các doanh nghiệp.


Bài liên quan