Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT năm 2020UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT năm 2020Ảnh minh họa

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNT gồm 298 chỉ tiêu, trong đó: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão: 48 chỉ tiêu; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 23 chỉ tiêu; Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 24 chỉ tiêu; Trung tâm Phát triển nông nghiệp: 56 chỉ tiêu; Trung tâm phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm: 25 chỉ tiêu; Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã: 09 chỉ tiêu; Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 07 chỉ tiêu; Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng: 23 chỉ tiêu; Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: 64 chỉ tiêu; Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy: 17 chỉ tiêu; Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi: 02 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở NN&PTNT thông báo cụ thể.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất