Tuyên Quang: Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà có thách thức chính quyền?Mặc dù UBND huyện Sơn Dương đã có Quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà và buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, nhưng đến nay Công ty Tân Hà vẫn ngang nhiên xây dựng và hoàn thiện thêm nhà điều hành của công ty, có dấu hiệu thách thức chính quyền?

Sau loạt bài phản ánh của Truyền hình Pháp luật - báo Pháp luật Việt Nam, ngày 14/08/2020, UBND huyện Sơn Dương đã ra quyết định số 4640/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà có trụ sở tại: đường Tân Hà, tổ 6, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà có thách thức chính quyền?

Quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Sơn Dương.

Trong quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Sơn Dương nêu rõ Công ty cổ phần Tân Hà đã có hành vi, vi phạm hành chính cụ thể: Tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) tại khu vực nông thôn, mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể:

Tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà đã tự ý san lấp mặt bằng tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 14, diện tích 584,4m2, loại đất trồng cây hàng năm khác; thửa đất số 33, tờ bản đồ số 14, diện tích 1.360,0m2, loại đất trồng cây hàng năm khác; thửa đất 249, tờ bản đồ số 10, diện tích 349,4m2, đất trồng cây hàng năm khác; thửa đất số 02, tờ bản đồ số 15, diện tích 1.087,2m2, loại đất trồng cây hàng năm khác.

Tuyên Quang: Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà có thách thức chính quyền?

Mặc dù bị xử phạt hành chính và bắt buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm nhưng Công ty vẫn ngang nhiên xây dựng thêm nhà xưởng.

Địa chỉ các thửa đất tại thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để làm mặt bằng phục vụ việc sản xuất kinh doanh bê tông tươi với tổng diện tích 3.381,0m2.

Ngày 07/07/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, UBND xã Sơn Nam tiến hành kiểm tra, tại các thửa đất nông nghiệp nêu trên với diện tích 3.384,0m2. Tại đây, công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà đã thực hiện đổ sân bê tông với diện tích 720m2 (24 x 30m), bên trên có lắp đặt 01 hệ thống trạm trộn bê tông tươi gồm: 03 thiết bị trộn (tháp trộn bê tông), 01 thùng container bằng sắt, 01 máng cấp liệu, 01 hệ thống điều khiển, 01 hệ thống định lượng, 01 trạm biến áp; thực hiện đổ bây (đá dăm) với diện tích 2000m2 và tập kết khoảng 100m3 cát; thực hiện dựng khoảng 18 cọc bê tông để phục vụ xây dựng nhà điều hành.

Với những hành vi vi phạm hành chính trên, Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà bị xử phạt hành chính: 45.000.000 (bốn mươi năm triệu đồng chẵn), kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là bắt buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định.

Tuy nhiên, sau khi UBND huyện Sơn Dương ban hành Quyết định xử phạt hành chính thì doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xây dựng và hoàn thiện thêm nhà điều hành của công ty. Ông T.V.H người dân thôn Ba Nhà bức xúc cho biết: “Doanh nghiệp vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà điều hành của công ty, trong khi UBND huyện có Quyết định xử phạt hành chính và bắt buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, vậy mà chẳng thấy thay đổi gì”.

Công ty Cổ phần công nghiệp Tân Hà bị xử phạt hành chính và bắt buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, nhưng lại ngang nhiên xây dựng và mở rộng thêm nhà xưởng, khiến dư luận đặt câu hỏi có phải doanh nghiệp này coi thường Pháp luật, thách thức chính quyền? Việc cơ quan chức năng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt nhưng không giám sát có khác nào “đánh trống bỏ dùi”?  

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang thanh tra làm rõ và trả lời dư luận trong thời gian sớm nhất.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin trong kỳ tiếp theo./.

Tuệ An