Tuyển sinh năm 2021: Không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng(SPL)- Nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng của mỗi học sinh.

Theo đó, mỗi thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng với số lượng không hạn chế. Quy định này giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển, song cũng đòi hỏi các thí sinh cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi theo nguyên tắc xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang áp dụng, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Tuyển sinh năm 2021: Không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳngẢnh minh họa

Cụ thể, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng, nhưng phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Trong đợt xét tuyển đầu tiên, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Còn đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường, ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội phải qua sơ tuyển thì phải ghi nguyện vọng vào các trường này là nguyện vọng 1 (ưu tiên cao nhất). Những thí sinh đăng ký vào ngành có môn năng khiếu cần chủ động liên hệ với các trường để đăng ký và dự thi môn năng khiếu theo lịch riêng của trường. 

Ngoài ra, các thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển tương ứng theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Theo quy định, mức lệ phí xét tuyển năm nay là 25.000 đồng/nguyện vọng (giảm 5.000 đồng/nguyện vọng so với năm 2020).