Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi địa phương nơi cư trú cho đến khi hết giãn cáchUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn về triển khai thực hiện Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 5255 ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nội dung Công điện số 1063.

Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi địa phương nơi cư trú cho đến khi hết giãn cách

Một khu vực cách ly y tế ở Khánh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm, nhất quán các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ.  

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện việc vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở các huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy”.

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi địa phương nơi cư trú cho đến khi hết giãn cách. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh thì khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng phương án tổ chức đón, đưa tập trung về tỉnh, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế; phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu; tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả…