Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao(SPL) - Chiều ngày 23 - 10, Quốc hội đã lắng nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án năm 2021.

Tại hội nghi, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tóm tắt Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Theo đó, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng giảm, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Đặc biệt, ngành Công an đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Ngoài ra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm cũng được quan tâm chỉ đạo, công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được khẩn trương điều tra làm rõ, kết quả đạt 87%, trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 96%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, tội phạm về trật tự xã hội cũng được giảm đến 8%.

Công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chọn đúng khâu đột phá để phát hiện và xử lý, nhất là việc đấu tranh với các vi phạm trong buôn bán các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid -19.

Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tăng gần 1,9%, số vụ phạm tội về tham nhũng tăng hơn 22,4%, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp. Nhất là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá và xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.