UBND huyện Quốc Oai cần xem xét lại việc không cấp quyền sử dụng đất cho cựu chiến binhLuật sư cho rằng trường hợp ông Phạm Hữu Cao hoàn toàn đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng đất...

Như báo Pháp luật Việt Nam thông tin, ông Phạm Hữu Cao (Sn 1927) trú tại thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) là người tham gia kháng chiến phơi nhiễm chất độc hoá học da cam. Ông là thành viên của Tổng công ty CP Thương binh nặng và người tàn tật Trường Sơn Việt Nam. Ông Cao có hai thửa đất 103, 104 tờ bản đồ số 50 khai hoang sử dụng từ năm 1970 đến nay xin cấp quyền sử dụng đất nhưng UBND huyện Quốc Oai từ chối vì cho rằng đó là đất công?

Hồ sơ được địa chính thị trấn Quốc Oai lập thông qua phòng quản lý đô thị, căn cứ công văn số 55/QLĐT-QH ngày 3/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai, phòng quản lý đô thị thửa đất số 103, tờ bản đồ số 50, diện tích 141,5m2 nay còn 72,5m2 là đất ở đô thị hiện trạng; còn 69,0m2 là đất quy hoạch chung của thị trấn.

Thửa số 104 tờ bản đồ số 50 diện tích 125,0m2 nay chỉ còn 65m2 là đất ở đô thị hiện trạng, 60m2 là đất quy hoạch chung.

Ngày 13/01/2020, phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Quốc Oai ra văn bản số 16/TNMT-ĐĐ về việc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do nguồn gốc đất là đất công do UBND thị trấn quản lý được thể hiện tại tờ bản đồ địa chính lập năm 1986, 1991 và thể hiện là đường đi tại tờ bản đồ địa chính lập năm 2010.

Bài 2: UBND huyện Quốc Oai cần xem xét lại việc không cấp quyền sử dụng đất cho cựu chiến binh

Văn bản số 55/QLĐT-QH ngày 03/05/2019 của phòng Quản lý đô thị huyện Quốc Oai thì thửa đất số 103, 104 tờ bản đồ số 50 hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng 

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng văn phòng luật Kết Nối (đoàn luật sư Hà Nội) có quan điểm:

“Căn cứ văn bản trả lời số 55/QLĐT-QH ngày 03/05/2019 của Phòng quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai thì hai thửa đất số 103, 104 tờ bản đồ số 50 của ông Phạm Hữu Cao được xác định như sau: Thửa đất số 104 tờ bản đồ số 50, diện tích 65,2m2 và thửa đất số 103, tờ bản đồ số 50, diện tích 72,5m2 đang sử dụng tại thị trấn Quốc Oai là đất ở đô thị hiện trạng, hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Không có bất cứ phần diện tích nào được xác định là đất công.

Như vậy, văn bản trả lời số 16/TNMT-ĐĐ ngày 13/01/2020 của Phòng tài nguyên môi trường huyện Quốc Oai cho rằng thửa đất của ông Phạm Hữu Cao là đất công do UBND thị trấn quản lý được thể hiện tại tờ bản đồ địa chính lập năm 1986, 1991 và thể hiện tại tờ bản đồ địa chính lập năm 2010 hoàn toàn mâu thuẫn với trả lời trước đó của Phòng quản lý đô thị huyện Quốc Oai, không có cơ sở để xem xét.

Ông Phạm Hữu Cao là người quản lý sử dụng đất từ năm 1970, mặc dù không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên trường hợp ông Phạm Hữu Cao có một trong các giấy tờ liên quan chứng minh cho việc sử dụng đất ổn định căn cứ quy định theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được coi là đất sử dụng ổn định. Trường hợp không có giấy tờ xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất  của ông Phạm Hữu Cao.

Trường hợp xác định đây là đất ở ổn định lâu dài từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không vi phạm pháp luật thì hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013, được hướng dẫn bởi Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Ông Phạm Hữu Cao có quyền khiếu nại về việc UBND huyện Quốc Oai không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật khiếu nại.”

Hiện tại báo Pháp luật Việt Nam vẫn đang chờ câu trả lời của UBND huyện Quốc Oai để làm rõ vấn đề trên.

Cũng phải nói thêm rằng, ông Phạm Hữu Cao là thương binh, người có công với cách mạng. Hiện giờ do tuổi cao, sức khoẻ giảm sút và liên tục chờ sự công tâm của chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Chính vì vậy, báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND huyện sớm giải quyết trường hợp này để ổn định lòng dân, tránh gây những sự việc đáng tiếc.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Hoàng Anh