UBND TP HCM có ý kiến về triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn thành phốTTTĐ - Vừa qua, UBND TP HCM có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Cục Hàng hải Việt Nam về việc “Lấy ý kiến triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn thành phố”. Theo đó, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư phải xác định rõ quy mô nạo vét và lập thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Cần xác định nguyên nhân sạt lở đất rừng phòng hộ 

Trước đó, ngày 2/8/2019, UBND huyện Cần Giờ, TP HCM có văn bản số 3392/UBND về việc triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn TP HCM gửi Sở GTVT TP, trong đó có kiến nghị tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nạo vét nhằm đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở đất rừng phòng hộ.

Văn bản cho biết, qua rà soát các tuyến sông thuộc các dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km) theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH Thành Hồng Phát và một số dự án khác, UBND huyện Cần Giờ có ý kiến: Công tác xã hội hóa duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải là phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, các tuyến luồng thuộc các dự án xã hội hóa nạo nét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia, đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km)… có dấu hiệu sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ (xâm thực đất rừng).

Văn bản của UBND huyện Cần Giờ

Văn bản của UBND huyện Cần Giờ

Nhằm giảm nguy cơ sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ, UBND huyện này kiến nghị Sở GTVT TP tham mưu UBND TP có ý kiến tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nêu trên trong thời gian đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở (xâm thực) đất rừng phòng hộ trước khi chấp thuận thực hiện dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa;

Lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công, không ảnh hưởng diện tích đất, rừng, hoạt động sản xuất của người dân trong quá trình thi công;

Quá trình thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu như chất lượng công trình; Nhà đầu tư phải có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương để thực hiện việc giám sát cộng đồng; Tuyên truyền, thông báo kế hoạch triển khai trước khi thi công dự án theo quy định. Gửi đến UBND cấp xã và niêm yết công khai trên công trường về kế hoạch bảo vệ môi trường trước, trong và suốt thời gian thi công dự án.

Yêu cầu hoàn tất các thủ tục theo quy định

Ngày 9/9/2019, UBND TP HCM có văn bản số 3684/UBND-ĐT gửi Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam về lấy ý kiến triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn TP HCM. Theo đó, UBND TP đồng ý chủ trương triển khai dự án xã hội hóa nạo vét theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng để bù chi phí, không sử dụng ngân sách Nhà nước của các công ty là chủ đầu tư đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương thực hiện trên địa bàn TP HCM; Các bước triển khai dự án tiếp theo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

UBND TP HCM cũng yêu cầu một số công ty được cấp phép nạo vét phải hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi triển khai dự án. Trong đó, Công ty TNHH Thành Hồng Phát phải xác định rõ quy mô nạo vét, vị trí đổ bùn của dự án và lập lại thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời xin ý kiến về việc chấp thuận vị trí đổ bùn của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định trước khi xem xét cho triển khai dự án.

Văn bản của UBND TP HCM gửi Bộ GTVT

Văn bản của UBND TP HCM gửi Bộ GTVT

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư phải thiết lập các mốc quan trắc kiểm tra diễn biến đường bờ phục vụ thi công nạo vét (quan trắc trước khi triển khai thi công và trong quá trình thi công); Phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải khu vực, địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và các đơn vị liên quan trong quá trình thiết lập mốc quan trắc và giám sát diễn biến đường bờ tại khu vực thi công.

UBND TP cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương để thực hiện việc giám sát cộng đồng, tuyên truyền, thông báo kế hoạch triển khai trước khi thi công dự án theo quy định, gửi đến UBND cấp xã và niêm yết công khai trên công trường về kế hoạch bảo vệ môi trường trước, trong và suốt thời gian thi công dự án.

Về lựa chọn Tư vấn Giám sát độc lập, TP yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn giám sát đủ năng lực để hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng dự án theo quy định.

Trách nhiệm của Tư vấn Giám sát độc lập phải tăng cường công tác giám sát quá trình nạo vét của nhà đầu tư, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, phát sinh, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện về cơ quan quản lý; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các cơ quan quản lý về kết quả thực hiện; Bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên toàn bộ quá trình thực hiện của nhà đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình cũng như các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Ghi chép toàn bộ kết quả giám sát về quá trình thi công nạo vét và vận chuyển đổ chất nạo vét…

UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị được cấp phép phải hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định trước khi triển khai dự án

UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị được cấp phép phải hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định trước khi triển khai dự án

Được biết, trước đây các dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải và nạo vét đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm từng bị yêu cầu dừng cấp phép mới (năm 2015 - 2016) vì những hệ lụy rất lớn mà cách làm này gây ra. Hệ lụy lớn nhất chính là nhà đầu tư yếu kém về năng lực, vẽ dự án chỉ để hợp thức hóa hành vi tận thu khoáng sản, bất chấp hậu quả đối với an toàn hành lang đường thủy, dẫn đến tiêu tốn ngân sách Nhà nước để khắc phục…

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã chỉ rõ rằng, cơ chế nhà đầu tư đề xuất dự án xã hội hóa, đổi lại được tận thu cát để đảm bảo chi phí và lợi nhuận, không xuất phát từ nhu cầu cần thiết và cấp bách là nạo vét luồng, mà chính là chủ đầu tư đã lợi dụng cơ chế để tiến hành khai thác cát trái phép.

Do đó, UBND TP HCM tuy chấp thuận chủ trương triển khai dự án xã hội hóa nạo vét, tuy nhiên TP cũng yêu cầu các đơn vị được cấp phép cần hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định nhằm tránh xảy ra những hệ lụy, đặc biệt là tình trạng sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ là hết sức cần thiết.