UBND TP.Vũng Tàu sớm xử lý triệt để những “siêu” công trình xây dựng trái phépLiên quan đến tình hình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn TP.Vũng Tàu, mới đây UBND TP.Vũng Tàu có văn bản về việc đề xuất xử lý vi phạm TTXD nhưng được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển về để UBND TP.Vũng Tàu xử lý?

2 “siêu” công trình vi phạm TTXD

Cụ thể, theo văn bản số 150/SXD-TTr của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành ngày 14/1 về việc Xử lý vi phạm TTXD đô thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu được biết, ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng nhận được văn bản số 7671-UBND-VP và văn bản số 7674-UBND-VP của UBND TP.Vũng Tàu về việc đề xuất xử lý vi phạm TTXD đô thị trên địa bàn Phường 10 và Phường 12, TP.Vũng Tàu.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với trường hợp ông Nguyễn Tiến Đạt (địa chỉ tại lô P2, Khu nhà ở Á Châu, Phường 2, TP.Vũng Tàu) xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn GPXD nhưng tiếp tục tái vi phạm tại các thửa đất số 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Lô NV4, Khu nhà ở Sông Cây Khế, Phường 12, TP.Vũng Tàu.UBND TP.Vũng Tàu sớm xử lý triệt để những “siêu” công trình xây dựng trái phép

Văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, trường hợp của bà Mai Thị Sâm, (địa chỉ tại 6K1 Khu trung tâm thương mại, Phường 7, TP.Vũng Tàu), xây dựng công trình chưa lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư xây dựng, tại một phần thửa đất số 67+68+69+70+139+140 tờ bản đồ số 24+25+27, địa chỉ lô C1.1 Khu biệt thự - Du lịch Thanh Bình, Phường 10, TP.Vũng Tàu.

Quá thời hạn ban hành QĐ xử phạt VPHC nên không kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường hợp của ông Nguyễn Tiến Đạt thì UBND Phường 12 TP.Vũng Tàu, lập biên bản xử phạt VPHC là ngày 23/12/2019 thời điểm Sở Xây dựng nhận được đề nghị của UBND TP.Vũng Tàu báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành QĐ xử phạt VPHC là 12 ngày (ngày nhận 03/01/2020).

Theo trường hợp bà Mai Thị Sâm, UBND Phường 10 (TP. Vũng Tàu) lập biên bản xử phạt VPHC là ngày 10/12/2019 thời điểm Sở Xây dựng nhận được đề nghị của UBND TP.Vũng Tàu báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành QĐ xử phạt VPHC là 23 ngày (ngày nhận 02/01/2020).

Như vậy, theo Khoản 1, Điều 66 Luật XL VPHC 2012 quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính: “Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính…”.

Do đó, đến thời điểm UBND Phường 10 và UBND Phường 12 lập biên bản xử phạt VPHC đến thời điểm Sở Xây dựng nhận được văn bản đề nghị tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành QĐ xử phạt VPHC đã quá thời hạn 07 ngày nên Sở Xây dựng không tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ xử phạt đối với hành vi này.

Để đảm bảo việc chấp hành của các chủ đầu tư về các hành vi vi phạm đã được UBND TP.Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP.Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND Phường 10 và UBND Phường 12 theo dõi giám sát chặt chẽ và có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Sở Xây dựng có ý kiến đến UBND TP.Vũng Tàu về nội dung xử lý vi phạm TTXD của Nguyễn Tiến Đạt và bà Mai Thị Sâm tại Phường 10, Phường 12 và các trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn TP.Vũng Tàu, để UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo xử lý theo quy định.

Được biết, đối với công trình của ông Nguyễn Tiến Đạt, ngày 26/12/2019 Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 3234/BC-QL-ĐT vể việc chuyển hồ sơ đề xuất xử phạt VPHC trong lĩnh vực trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

UBND TP.Vũng Tàu sớm xử lý triệt để những “siêu” công trình xây dựng trái phépCông trình vi phạm TTXD của ông Nguyễn Tiến Đạt tại Phường 12, TP.Vũng Tàu.

Theo như văn bản Báo cáo, Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu đề xuất: “Căn cứ Điểm b Khoản 9 Điều 15; Điều 69; Điều 70; Điều 77 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị)”. Theo Báo cáo của phòng QLĐT TP.Vũng Tàu.

Do đó, Phòng QLĐT đề xuất Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chuyển hồ sơ vi phạm của ông Nguyễn Tiến Đạt về Sở Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để ban hành QĐ xử phạt VPHC theo đúng thẩm quyền.

Bằng những thông tin trên, để đảm bảo sự minh bạch, xử lý đúng người, đúng tội nhằm răn đe, đảm bảo sự công bằng trong xử lý vi phạm TTXD trên địa bàn TP.Vũng Tàu, đề nghị UBND TP.Vũng Tàu sớm xử lý triệt để những “siêu” công trình xây dựng trái phép trên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tiếp theo./.

Phạm Sơn – Thiên Than
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất