Vận động người lao động ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19Ngày 2/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2138/UBND-KT, cho ý kiến về việc tổ chức vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Vận động người lao động ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện, hưởng ứng Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3/4/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, có nội dung: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan thuộc thành phố ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; vận động các tổ chức, nhân dân và các nhà hảo tâm, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực ủng hộ sáng kiến, kinh phí, hàng hóa, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, chia sẻ, giúp đỡ nhau đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống”.

Thời gian qua, một số sở, ngành, quận, huyện đã tổ chức triển khai phong trào ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và chuyển tiền ủng hộ về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.

Để triển khai tập trung và có hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã còn lại khẩn trương tổ chức thực hiện vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các quận, huyện, thị xã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; chuyển kinh phí về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cập nhật danh sách cụ thể các đơn vị chưa triển khai việc ủng hộ để báo cáo, đôn đốc theo quy định. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện.

Ngọc Quang


Bài liên quan