fspin Văn Yên (Yên Bái): Các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Văn Yên (Yên Bái): Các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạchTrong năm 2019, UBND huyện đã kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được cấp trên giao.

Kinh tế - xã hội huyện tiếp tục duy trì tốc độ phát triển

Năm 2019, UBND huyện được giao thực hiện 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (kinh tế: 17 chỉ tiêu; văn hoá - xã hội: 19 chỉ tiêu; môi trường: 05 chỉ tiêu). Kết quả đạt được: Có 29 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch (tỷ lệ 70,7%), 12 chỉ tiêu thực hiện đạt 100% kế hoạch (tỷ lệ 29,3%)

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong năm 2019 đã thẩm định và cấp 3.006/2.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, bằng 120,2% kế hoạch. Ban hành Quyết định truy thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với 99 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sai mục đích tại các xã, thị trấn với diện tích là 66.330 m2, tổng số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước là 12,8 tỷ đồng.

Công tác Tài chính, doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 176,1 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch giao - kế hoạch giao là 172 tỷ; trong đó: thu từ đất đạt 80 tỷ đồng, thu cân đối 96,1 tỷ đồng. Công tác quản lý chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng chi ngân sách năm 2019 ước đạt 819,2 tỷ đồng, bằng 127% so với dự toán (645 tỷ đồng).

Công tác văn hóa xã hôi có nhiều chuyển biến tích cực thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Về giáo dục luôn quan tâm công tác huy động, duy trì số lượng học sinh ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đặc thù; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh bán trú, nội trú theo quy định. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học năm học 2019-2020 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Văn Yên (Yên Bái): Các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo cơ sở vững chắc, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm 2016 - 2020 và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, kinh tế - xã hội huyện tiếp tục duy trì tốc độ phát triển; các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, giá trị đều tăng khá so với năm 2018. Các giải pháp, biện pháp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách địa phương được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả.

Các loại hình doanh nghiệp tư nhân tăng khá về số lượng, duy trì hoạt động, gia tăng lợi nhuận và giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ xây dựng và tiến độ giải ngân theo quy định. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, giáo dục, y tế, dân số - KHHGĐ và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Các nhiệm vụ về nội chính, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn làm trọng tâm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua và trong năm 2019, với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện để thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, nâng cao năng xuất, chất lượng và giá trị của sản phẩm; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến gắn với nông nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tập trung nguồn lực xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, điện lưới, thông tin và hạ tầng các cụm công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương chung của Đảng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh - xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Lưu Huy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất