Vì sao cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế?SPL - Theo quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ tiền thuê trong 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế 10%. Tuy nhiên, quy định mới sẽ tính doanh thu theo tháng trên hợp đồng, thay vì theo năm tính thuế. Do đó, hợp đồng 12 tháng nhưng kéo dài giữa 2 năm, mỗi năm tổng thu chưa đủ 100 triệu đồng người cho thuê nhà vẫn phải nộp thuế, thay vì được miễn như trước.

Với thay đổi trên, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã đưa ra giải thích. Theo đó, Thông tư 40/2021 quy định doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế. Tuy nhiên, khác quy định cũ, cơ quan chức năng tính tổng doanh thu theo năm dương lịch để kê khai thuế, quy định mới lại tính năm theo số tháng thực tế phát sinh thu nhập, đủ 12 tháng được xem là 1 năm.

Với quy định cũ, hợp đồng cho thuê 12 tháng, mỗi tháng 10 triệu đồng, nhưng 6 tháng năm trước, 6 tháng năm sau, được tính là mỗi năm người cho thuê nhà chỉ thu 60 triệu đồng, nên không phải nộp thuế (dưới 100 triệu đồng/năm).

Vì sao cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế?

Thuế cho thuê nhà được tính theo tháng thực tế, thay vì theo năm dương lịch như trước đây.

Với quy định mới của Thông tư 40 vừa ban hành, từ 1/8 tới, cùng hợp đồng như trên được tính người cho thuê nhà có doanh thu 1 năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (trên 100 triệu đồng/năm), và phải nộp thuế. Mức thuế bằng 10% doanh thu (gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 5% thuế thu nhập cá nhân). Việc xác định doanh thu tính thuế mới sẽ theo doanh thu thực tế phát sinh trong 12 tháng liên tục, không căn cứ theo năm dương lịch.

Do thời gian cho thuê nhà vắt giữa 2 năm, còn thu thuế tính theo năm dương lịch, nên người cho thuê nhà kê khai nộp thuế làm 2 đợt. Vì vậy, dù theo năm dương lịch chỉ thu 60 tiệu đồng (dưới 100 triệu đồng) nhưng vẫn phải kê khai và nộp thuế, số còn lại kê khai và nộp vào năm tiếp theo.

“Đây là hướng dẫn mới nhằm làm rõ cách tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, đảm bảo công bằng, xử lý các vấn đề vướng mắc do chưa có hướng dẫn rõ trong thời gian trước đây”, Tổng cục Thuế khẳng định.

Ngoài ra, theo cơ quan thuế, cần công bằng về thuế giữa người cho thuê nhà có hợp đồng trọn trong năm dương lịch và người có hợp đồng 12 tháng nhưng vắt giữa 2 năm. Ngoài ra, điều này cũng đảm bảo công bằng với các đối tượng kinh doanh khác, khi đang tính doanh thu theo tháng, hộ kinh doanh theo thời vụ…

Theo tienphong.vn

 


Bài liên quan