Vì sao chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bị đề nghị kiểm điểm?Tổng Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017 và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai.

 

Lãnh đạo “lười” tiếp công dân!

Cụ thể, ngày 27/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 2010-2017.

Theo kết luận, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Lạng Sơn còn nhiều tồn tại, một số đơn vị chưa thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì thực hiện tiếp công dân 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình là 61/182 kỳ (33,5%), Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%), Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%), Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chỉ có 1/56 kỳ (0,17%).

Vì sao chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bị đề nghị kiểm điểm?

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở ở Lạng Sơn không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện. Vi phạm Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại như: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở TN-MT giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 kỳ (39,2%).

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ tại địa phương này. Theo đó, tại các Sở Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo còn còn tồn tại về kê khai tài sản như chưa có biên bản bắt đầu niêm yết công khai, một số bản kê khai không đúng mẫu, một số bản kê khai không có chữ ký của người nhận bản kê khai...

Tách nhỏ các dự án và liên tục điều chỉnh

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra một loạt các sai phạm về quản lý đất đai tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Dự án khu đô thị mới Phú Lộc (I, II, III, IV); Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Dự án N20 thị trấn Cao Lộc; Dự án tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop-House; Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại; Dự án khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu.

Tại các dự án trên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sai phạm về phê duyệt dự án; điều chỉnh quy mô dự án; công tác thu hồi và bàn giao đất cho dự án; nhiều dự án không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất, chia tách thành các dự án thành phần trái quy định...

Đơn cử như dự án KĐT Phú Lộc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai nên việc tổ chức thực hiện có sai phạm. UBND tỉnh Lạng Sơn không lập báo cáo xin phép đầu tư để lấy ý kiến bằng văn bản của bộ quản lý ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư là trái với quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Dù chưa được Thủ tướng cho phép đầu tư nhưng UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lộc để chia tách thành các dự án thành phần, lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án đầu tư độc lập. Sau khi chia tách các dự án thành phần (KĐT Phú Lộc I, II, III, IV), UBND tỉnh Lạng Sơn không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất để lựa chọn nhà thầu, vi phạm các quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ về đấu thầu.

Đáng lưu ý, mặc dù đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (kèm hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết (QHCT) các Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV) vào năm 2004 và giao 4 nhà đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh đã tiến hành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Lộc I + II là 11 lần, Khu đô thị Phú Lộc III là 05 lần, Khu đô thị Phú Lộc IV là 17 lần.

TTCP cũng chỉ rõ trách nhiệm của các sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực, Giám đốc Sở xây dựng đối với vấn đề xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến đất đai; Giám đốc Sở Tài chính đối với vấn đề cơ chế tài chính; Giám đốc sở ngành liên quan và nhà đầu tư.

Từ những sai phạm trên, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP và giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017. Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, phòng chống tham nhũng. Tập trung xử lý, khắc phục những vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đức Anh - Như Hiền

 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất