fspin Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN"Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 được tôn trọng...", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Ngày 21/4/2020, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Là quốc gia ở Biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình.

Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 được tôn trọng; các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới".

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất