Vĩnh Phúc khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mớiSau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng khang trang, hiện đại; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, năm 2010, Vĩnh Phúc mới có 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 80 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhân lực khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn...

Để tháo gỡ những khó khăn và từng bước thay đổi diện mạo NTM của tỉnh Vĩnh Phúc, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31 về cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh ban hành 41 Quyết định cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã huy động được 12.897 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, Trung ương hỗ trợ 101 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 7.800 tỷ đồng, nguồn tín dụng trên 3.200 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 150 tỷ đồng và người dân đóng góp hơn 635 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phúc khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 109/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện, thành phố là: Yên Lạc, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Phúc Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, hết tháng 10/2019, có 112/112 xã đạt chuẩn 13 tiêu chí gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh; 111/112 xã đạt 4 tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 110/112 xã đạt 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật...

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc 10 năm qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Bùi Như Ý cho biết: cùng với công tác chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành thì mấu chốt để triển khai thành công từng tiêu chí là việc huy động được sức dân và triển khai các mô hình điểm. Bên cạnh đó các cấp ủy đảng, chính quyền cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, uốn nắn những tổ chức, cá nhân làm chưa tốt. Đặc biệt, việc huy động, vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của phải công khai, minh bạch, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong dân và cần gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ từ quy hoạch đến triển khai thực hiện.

Vĩnh Phúc khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đường giao thông đã được bê tông hóa, diện mạo nông thôn đã thay đổi sau 10 năm

Những kết quả đạt được trong gần 10 năm qua chính là động lực tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu tiếp theo, phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020, phát triển nông thôn bền vững và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tổ chức thí điểm các mô hình có thế mạnh và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, thực hiện đồng bộ các chính sách khuyến khích phát triển mối liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Long
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất