Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.Ngày 17-4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”, cho ông Dương Rạch Sanh (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Time Square Việt Nam), với số lượng kỷ vật hơn 1.200 món. Người nhận kỷ lục đã có công tập hợp và lưu giữ những kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa trên đất Việt.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings đã tìm kiếm và xác lập cho gần 3.000 kỷ lục cho các cá nhân và đơn vị tại Việt Nam, vinh danh nhiều tác phẩm, công trình, sự kiện… tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ đó quảng bá và tôn vinh các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt. Qua kỷ lục của ông Dương Rạch Sanh, chúng ta thấy được sự nỗ lực của bản thân ông, sự ủng hộ của gia đình, bạn bè đặc biệt là các cô chú, anh chị người Hoa đã vì mục tiêu chung cùng đóng góp kỷ vật, để giờ đây chúng ta có thể nhìn thấy được một bộ sưu tập của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 đã được công nhận.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Ông Dương Rạch Sanh nhận bằng kỷ lục đã có công tập hợp và lưu giữ những kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam.

Cộng đồng người Hoa ở Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đời sống xã hội Việt Nam, có rất nhiều cá nhân người Hoa đã và đang từng ngày cống hiến công sức và tài hoa của mình ở rất nhiều lĩnh vực cho đời sống. Bộ sưu tập Kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam của ông Dương Rạch Sanh là một trong những kỷ lục rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn, tôn vinh và quảng bá hình ảnh của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam. Sau thời gian thẩm định hồ sơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã quyết định trao kỷ lục với nội dung: Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất đến ông Dương Rạch Sanh.

Nói về lý do để bỏ nhiều thời gian, công sức nhằm bảo tồn văn hóa người Hoa trước năm 1975 tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Dương Rạch Sanh, chủ sở hữu bộ sưu tập cho biết: Nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, cách đây hai năm, tôi đã có ý tưởng sưu tầm những kỷ vật của người Hoa sinh sống lâu năm tại Sài Gòn Chợ Lớn, những kỷ vật sưu tầm đa phần là trước năm 1975, và đây là mốc thời gian mang tính lịch sử của dân tộc Việt Nam. Lúc ban đầu cũng gặp nhiều trở ngại, vì các cô, chú chưa hiểu mình làm gì, sau này, nhờ vào một số bài báo tiếng Hoa trên báo Sài Gòn Giải Phóng, dần rồi mọi người cũng đã hiểu ý nghĩa và ủng hộ mình nhiều, đến nay mình đã sưu tầm được hơn 1000 món kỷ vật lớn, nhỏ. Trong đó, có  nhiều món kỷ vật gắn liền với lịch sử cách mạng người Hoa, cùng tham gia chống ngoại xâm với các dân tộc Việt Nam, như kỷ vật của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, ... góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Không gian trưng bày hiện vật, bộ sưu tập của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975.

Ảnh: Trần Hải 

Có thể nói "Đồng bào người Hoa là một thành viên trong đại gia đình Việt Nam, văn hóa người Hoa cũng là một đóa hoa trong vườn hoa dân tộc của Việt Nam, nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Trong Chỉ thị 62/CT-TW ngày 08 tháng 11 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương khoá 7 về “tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” nhấn mạnh: “Giữ gìn và phát huy những tinh hoa văn hoá dân tộc của người Hoa. Khuyến khích những sáng tác văn học, nghệ thuật phản ảnh cuộc sống của người Hoa gắn bó với cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường sự giao lưu văn hoá giữa người Hoa với các dân tộc anh em trong nền văn hoá chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.”

Một số hình ảnh trưng bày tại phòng trưng bày bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Xác lập và trao kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất”.

Ảnh: Trần Hải