fspin Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quảSáng nay (15/12), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân; tại điểm cầu Bạc Liêu có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân; đại diện Lãnh đạo Thường trực tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Đại diện các Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 2 tỉnh.

Đổi mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương” trên phạm vi toàn quốc.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quảQuang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau.

Tại Hội nghị sẽ tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế; Trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bạc Liêu.

Cụ thể, rà soát, phát hiện, vướng mắc về các quy định trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét, sủa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu bối cảnh của đất nước trong tình hình mới; Tập trung ưu tiên nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù,…; Củng cố, kiện toàn đội ngủ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tin gọn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỷ năng,…người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy mạng xã hội...xây dựng các diễn đàn đối thoại trực tiếp về chính sách pháp luật; Chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở, huy động lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng cùng vào cuộc.

Đồng thời, đổi mới tư duy, nội dung, hình thức cách làm phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân; kết hợp giữa giáo dục pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nhằm xây dựng thói quen tích cực, nét văn hóa trong chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Động viên khen thưởng với những tập thể, cá nhân có thành tích trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao nhất./.

Trọng Nghĩa
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất