fspin Xây dựng Thị Xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trở thành đô thị loại III - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Xây dựng Thị Xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trở thành đô thị loại IIIVới định hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc của tỉnh đã đề ra, đối với thị xã Nghĩa Lộ, mục tiêu đặt ra là: Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã cơ bản trở thành đô thị loại III theo hướng đô thị văn hóa, du lịch xanh.

Trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ tham luận làm rõ thêm một số giải pháp chủ yếu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III theo hướng thị xã văn hóa - du lịch xanh.

Xây dựng Thị Xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trở thành đô thị loại III

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ tham luận tại đại hội

Nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ có diện tích 107 km2, với 14 đơn vị hành chính (trong đó có 4 phường và 10 xã); dân số trên 68.000 người, có 21 dân tộc, trong đó dân tộc Thái chiếm 55,5%, còn lại các dân tộc khác. Các yếu tố về địa hình, khí hậu, tài nguyên đất, thủy văn, bản sắc văn hóa các dân tộc... đã tạo điều kiện thuận lợi cho thị xã phát triển kinh tế - xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Nghĩa Lộ luôn giữ vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa khu vực miền Tây của tỉnh.

Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực cố gắng tập trung cao độ cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển đô thị. Kể từ ngày tái lập lại (năm 1995), đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, thị xã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều vượt mức kế hoạch tỉnh giao; các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng được tập trung đầu tư đã tạo ra cho thị xã một diện mạo mới, là điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, so với bộ tiêu chí của đô thị loại III, thị xã vẫn còn những hạn chế và khó khăn đặc thù như: Kết cấu hạ tầng đô thị còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là các công trình tạo kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xã hội có mặt còn hạn chế; chất lượng đô thị chưa được quan tâm đúng mức, nếp sống văn minh đô thị chưa rõ nét, một số vấn đề về xã hội, môi trường, trật tự đô thị chưa được giải quyết tốt.

Với định hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc đối với thị xã Nghĩa Lộ, mục tiêu đặt ra là: Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã cơ bản trở thành đô thị loại III theo hướng đô thị văn hóa, du lịch xanh. Để hoàn thành mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã xác định sẽ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển thị xã. Đặc biệt, chú trọng quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị; triển khai có hiệu quả các dự án để tiếp tục chỉnh trang, mở rộng khu vực nội thị, những dự án đầu tư mới có tầm ảnh hưởng, chi phối, tạo động lực tổng hợp phát triển thị xã. Phát triển các khu dân cư mới với kiến trúc hiện đại, bên cạnh bảo tồn gìn giữ kiến trúc truyền thống và cảnh quan cánh đồng Mường Lò.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị và giao thông kết nối. Xây dựng các phân khu chức năng trong đô thị đảm bảo hài hòa phát triển đều khắp, xây dựng các công trình đạt tiêu chuẩn cấp đô thị theo quy hoạch; phát triển các trục, không gian kết nối đô thị theo trục Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, kết nối với trung tâm các xã; xây dựng công viên, các khu vui chơi, giải trí tạo điểm nhấn về thị xã văn hóa, du lịch xanh. Tập trung, ưu tiên các dự án phát triển giao thông, triển khai cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống điện, nước, các công trình thủy lợi, xây dựng mới Nghĩa trang nhân dân, Nhà máy xử lý rác thải khu vực; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nội thị...

Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế thị xã theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng chợ Mường Lò thành Trung tâm thương mại miền Tây của tỉnh gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các tuyến phố dịch vụ thương mại theo ngành hàng đảm bảo văn minh đô thị...

Chú trọng thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh và giá trị cao, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Xây dựng Thị Xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trở thành đô thị loại III

Đoàn đại biểu Thị Xã Nghĩa Lộ chụp ảnh lưu niệm tại Đại Hội

Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thu hút phát triển du lịch trên địa bàn thị xã và các địa phương lân cận. Liên kết với các huyện vùng phía Tây để kết nối các tuyến du lịch với vùng văn hóa Mường Lò, danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, các điểm du lịch của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu. Khuyến khích đổi mới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng Mường Lò. Hình thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa bản địa đặc trưng... Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có nguồn lực đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng cao như: Khu sinh thái nghỉ dưỡng Pú Lo, Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao, thương mại dịch vụ Apec, Khu nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Bản Bon, xã Sơn A.

Tiếp tục quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; củng cố hệ thống y tế cơ sở; thu hút đầu tư các cơ sở y tế khám chữa bệnh chất lượng cao.

Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ an ninh trật tự cho các hoạt động lễ hội, văn hóa, du lịch tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực,thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Nghĩa Lộ anh hùng, quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã Văn hóa - Du lịch và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025./.

Vi Liên
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất