Xây dựng văn hóa chung cư: Còn nhiều vấn đề nan giảiChung cư, một nơi vốn đại diện cho lối sống đô thị văn minh hiện đại nhưng vẫn có nhiều sự việc phản cảm diễn ra. Điều này đang cho thấy những khoảng trống trong vấn đề quản lý cũng như xây dựng văn hóa ứng xử tại các chung cư .

 


Bài liên quan